Tom 332 Nr 1-2 (2021): Ramy świadectwa - Ludwik Stomma - Słup ze słówNumer poświęcony pamięci prof. Ludwika Stommy - antropologa, historyka i publicysty, postaci bliskiej redakcji "Kontekstów". W numerze wspominają go przyjaciele i współpracownicy - niekiedy w formie osobistej opowieści, innym razem w dedykowanym mu tekście naukowym.

Zapraszamy również do lektury esejów powstałych w ramach współorganizowanych przez "Konteksty" Zakopiańskich Spotkań Antropologicznych, tym razem poświęconych "Ramom świadectwa", oraz tekstów stanowiących antropologiczny komentarz do poematu "Słup ze słów" Jacka Podsiadły.

Numer zamykamy kolejnym odcinkiem cyklu "Z archiwum artysty", tym razem poświęconego rzeźbie komemoratywnej Krzysztofa M. Bednarskiego.

Zobacz spis treści

Przeczytaj wstęp