Dobroć, miłosierdzie?

Miejsce „starej wrażliwości” w poezji najnowszej

Piotr Śliwiński

konteksty@ispan.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-9248-7626

Abstrakt

Artykuł dotyczy dobroci (i motywowanego nią miłosierdzia) jako jakości uobecniającej się w nowoczesnym wierszu i poprzez wiersz manifestującej się w świecie. Autor omawia zagadnienie jawnych i ukrytych filiacji pomiędzy poezją i dobrocią (oraz miłosierdziem jako praktykowaniem dobroci), sytuując swoje rozważania na tle kluczowych współczesnych strategii myślenia o poezji i jej uprawiania.


Słowa kluczowe:

poezja, dobroć, miłosierdzie, łzy, nihilizm

A. Franaszek, Dlaczego nikt nie lubi nowej poezji?, „Gazeta Wyborcza” 2014 (21 marca).
  Google Scholar

A. Kosińska, Miłosz w Krakowie, Kraków 2015.
  Google Scholar

D. Kozicka, Poezja w klinczu (z)rozumienia, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2015 (XXVI).
DOI: https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.26.2   Google Scholar

B. Małczyński, Służyć dobrej sprawie. Poezja i dobroć we współczesności (prolegomena), „Irydion. Literatura – Teatr – Kultura” 2016, t. 2.
DOI: https://doi.org/10.16926/i.2016.02.07   Google Scholar

E. Stachura, Abyście, w: Za progiem wyboru, red. J. Leszin-Koperski, Warszawa 1969.
  Google Scholar

P. Śliwiński, Niepozorność znaczeń. Szkice i preteksty, Poznań 2022.
  Google Scholar

J. Tischner, Śladami Nieskończonego. W kręgu myśli E. Levinasa, „Analecta Cracoviensia” 1986 (XVIII).
DOI: https://doi.org/10.15633/acr.3190   Google Scholar

G. Vattimo, Poza interpretacją. Znaczenie hermeneutyki dla filozofii, przeł. K. Kasia, Kraków 2012.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-10-25

Cited By / Share

Śliwiński, P. (2023) „Dobroć, miłosierdzie? Miejsce «starej wrażliwości» w poezji najnowszej”, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 340(1-2), s. 230–234. doi: 10.36744/k.1680.

Autorzy

Piotr Śliwiński 
konteksty@ispan.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polska
https://orcid.org/0000-0001-9248-7626

Piotr Śliwiński – profesor nauk humanistycznych, krytyk i  historyk  literatury, wykłada na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w  Poznaniu. Autor i  współautor dziesięciu książek o  literaturze XX wieku i  współczesnej; inicjator i  redaktor dwudziestu książek na temat poezji. Kurator festiwalu Poznań Poetów, przewodniczący kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej. Ostatnio wydał antologię poetycką Wolny wybór. Stulecie wierszy 1918–2018 (2018) oraz Dyskursy, w dyskursach. Szkice o krytyce i literaturze lat ostatnich (2019).Statystyki

Abstract views: 20
PDF downloads: 1