Od redakcji


Abstrakt

Omówienie zawartości „Pamiętnika Teatralnego" 2023/1.


Słowa kluczowe:

Molière, historia teatru, historia dramatu

Pobierz


Opublikowane
2023-03-09

Cited By / Share

„Od redakcji” (2023) Pamiętnik Teatralny, 72(1), s. 7–8. Dostępne na: https://czasopisma.ispan.pl/index.php/pt/article/view/1586 (Udostępniono: 20 marzec 2023).

Statystyki

Abstract views: 11
PDF downloads: 13


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Pamiętnik Teatralny

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.