The Georges Banu Effect: The Critic as Artist and the Artist as Critic

WSPOMNIENIE

Octavian Saiu


Hong Kong Metropolitan University (Hongkong)

Abstrakt

Portret Georgesa Banu (22 czerwca 1943–21 stycznia 2023), a zarazem hołd złożony jednemu z najbardziej wpływowych krytyków teatralnych naszych czasów. Tekst został pomyślany jako refleksja nad wyjątkową osobowością Banu, oscylującego między Rumunią a Francją, między rumuńskim a francuskim, między krytyką a kunsztem artystycznym. Skupiając się na oddziaływaniu języka Banu, autor charakteryzuje główne cechy jego stylu, które przyczyniły się do zmiany postrzegania krytyki jako zawodu i jako aktu pamięci kulturowej. Autor podkreśla, że charyzmatyczna obecność Banu na scenie teatralnej ostatnich dekad była równie znacząca jak jego spuścizna krytyczna.


Słowa kluczowe:

Georges Banu, teatr, krytyka teatralna, obecność, pamięć

Banu, Georges, éd. Kantor, l’artiste à la fin du XXe siècle. Arles: Actes Sud, 1990.
  Google Scholar

Banu, Georges. Mémoires du théâtre: Essai. Arles: Editions Actes Sud, 1987.
  Google Scholar

Banu, Georges. Rouge et or: Une poétique du théâtre à l’italienne. Paris: Flammarion, 2008.
  Google Scholar

Banu, Georges, éd. Ryszard Cieślak, acteur-emblème des années soixante. Paris: Actes Sud, 1992.
  Google Scholar

Barthes, Roland. The Pleasure of the Text. Translated by Richard Miller. New York: Hill & Wang, 1975.
  Google Scholar


Opublikowane
2023-03-09

Cited By / Share

Saiu, O. (2023) „The Georges Banu Effect: The Critic as Artist and the Artist as Critic”, Pamiętnik Teatralny, 72(1), s. 183–190. doi: 10.36744/pt.1565.

Autorzy

Octavian Saiu 

Hong Kong Metropolitan University Hongkong

Octavian Saiu - profesor na Hong Kong Metropolitan University, uczony, a także  konsultant w zakresie kultury i nauki.  Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Liderów Teatralnych (IATL), globalnej organizacji skupiającej wybitne postaci z dziedziny sztuk performatywnych, reprezentowanej w ponad pięćdziesięciu krajach: https://theatreleaders.org.

Ma dwa dyplomy doktorskie: doktorat z teatrologii z Narodowego Uniwersytetu Teatru i Filmu (NUTF) w Rumunii (podejmujący temat przestrzeni teatralnej) oraz  doktorat z literatury porównawczej z Uniwersytetu Otago w Nowej Zelandii (poświęcony twórczości Samuela Becketta i Eugène'a Ionesco). Po stażu podoktorskim w zakresie literatury współczesnej na Uniwersytecie Otago, sfinansowanym przez Royal Society of New Zealand,  uzyskał habilitację  w dziedzinie teatru i sztuk performatywnych. Laureat stypendiów i grantów badawczych UE, rządu Nowej Zelandii, Europejskiej Fundacji Nauki, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów nad Literaturą Irlandzką, Uniwersytetu Otago itd.

Jest docentem w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu w Sibiu, był też profesorem wizytującym na uniwersytetach w Tokio, Hongkongu, Pekinie i Lizbonie. Dwukrotnie był stypendystą na Uniwersytecie Londyńskim (SOAS), prowadził kursy mistrzowskie i warsztaty w instytucjach akademickich w Europie, Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie.

Był aktywnie zaangażowany w kilka ważnych wydarzeń teatralnych i akademickich na całym świecie, w tym w Olimpiadę Teatralną i Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu. Od 2004 roku jest przewodniczącym Konferencji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Sibiu, największego kuratorskiego wydarzenia w dziedzinie sztuk performatywnych na świecie. Przez lata prowadził dialogi i konferencje z setkami uznanych artystów teatralnych, od Sashy Waltz, Ohada Naharina i Akrama Khana po Roberta Wilsona, Roberta Lepage'a, Thomasa Ostermeiera i Ivo van Hove'a.

Autor artykułów naukowych w różnych międzynarodowych czasopismach, a także czternastu książek na temat teatru. Członek rad redakcyjnych różnych czasopism i wydawnictw. Jego najnowsza publikacja książkowa to Phèdre: D'Euripide à Racine, de Sénèque à Sarah Kane (Bruxelles, 2022).

W 2010 roku otrzymał Nagrodę Krytyków, a w 2013 roku Nagrodę Związku Artystów Teatralnych (UNITER). W 2020 roku, w Narodowym Dniu Kultury, prezydent Rumunii przyznał mu Order Zasługi Kulturalnej.Statystyki

Abstract views: 27
PDF downloads: 15


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Octavian Saiu

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.