Rzetelność jako podstawa/dyrektywa

list do redakcji

Tomasz Kubikowski


Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-1825-0097

Abstrakt

List do redakcji w sprawie artykułu Małgorzaty Sugiery "Performatywność jako postawa/perspektywa" opublikowanego w "Pamiętniku Teatralnym" 71, z. 4 (2022).


Słowa kluczowe:

performatyka, teoria performansu, performatywność

Kubikowski, Tomasz. „Przestrzeń emblematyczna”. Pamiętnik Teatralny 69, z. 4 (2020): 7–38. https://doi.org/10.36744/pt.368.
DOI: https://doi.org/10.36744/pt.368   Google Scholar

Sugiera, Małgorzata. „Performatywność jako postawa/perspektywa: Wstęp”. Pamiętnik Teatralny 71, z. 4 (2022): 13–26. https://doi.org/10.36744/pt.1425.
DOI: https://doi.org/10.36744/pt.1425   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-02-15

Cited By / Share

Kubikowski, T. (2023) „Rzetelność jako podstawa/dyrektywa”, Pamiętnik Teatralny, 72(1), s. 193–195. doi: 10.36744/pt.1516.

Autorzy

Tomasz Kubikowski 

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Polska
https://orcid.org/0000-0002-1825-0097

Prof. dr hab. Tomasz Kubikowski – profesor Akademii Teatralnej w Warszawie, kierownik literacki Teatru Narodowego. Autor książek: Siedem bytów teatralnych (1994), Reguła Nibelunga (2004), Teatralne doświadczenie Wilhelma Meistra(2014), Przeżyć na scenie (2015), Zjadanie psów (2019). Tłumacz książek m. in. Richarda Schechnera i Jona McKenziego. Wraz z Edytą Kubikowską edytor Raptularza Zbigniewa Raszewskiego (2004), wraz z Magdaleną Raszewską redaktor siedmiotomowych Dziejów Teatru Narodowego (2015). Członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN (2015–2019) i rad redakcyjnych czasopism „Performer” i “Stanislavski Studies”, contrubuting editor New Theatre Quarterly.Statystyki

Abstract views: 89
PDF downloads: 51


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Tomasz Kubikowski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.