Od rytmizacji do oper i baletów. Wokół muzycznych inscenizacji Jana Dormana

Magdalena Figzał-Janikowska

Uniwersytet Śląski w Katowicach
https://orcid.org/0000-0002-6913-2648

Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienie muzyczności w teatrze Jana Dormana, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich przedstawień reżysera, w których muzyka staje się punktem wyjścia dla inscenizacyjnej koncepcji. „Muzyczne” myślenie o teatrze towarzyszyło Dormanowi od początku jego artystycznej działalności. O dźwiękowym charakterze pierwszych inscenizacji reżysera decydowały przede wszystkim dziecięce piosenki i wyliczanki, w kolejnych funkcję taką zaczęła pełnić również ścisła rytmizacja tekstu. Komponowanie spektaklu na wzór muzycznej partytury, które staje się znakiem rozpoznawczym teatru Jana Dormana osiąga swój najpełniejszy wymiar w inscenizacjach inspirowanych wielkimi formami muzycznymi – koncertem, baletem i operą. Powstają one w końcowym okresie twórczości artysty, stanowiąc jednocześnie syntezę rozmaitych tropów muzycznych, obecnych i rozpoznawanych w teatrze Dormana na różnych etapach jego rozwoju.

Słowa kluczowe:

Jan Dorman, muzyka teatralna, rytmizacja, opera, balet, Karol Szymanowski

Dorman, J. (1968). Lalka w inscenizacji. Teatr Lalek, nr 1-2, 40-45.
  Google Scholar

Dorman, J. (1981). Zabawa dzieci w teatr. Warszawa.
  Google Scholar

Dowsilas, I. (1978). Muzyka w Teatrze dzieci Zagłębia [praca magisterska]. Katowice: Akademia Muzyczna w Katowicach.
  Google Scholar

Jurkowski, H. (1987). Metoda Teatru Dormana. Teatr Lalek, nr 1-2, 24-31.
  Google Scholar

Tomaszewska, E. (2012). Jan Dorman, własną drogą. Katowice.
  Google Scholar

Źródła archiwalne:
  Google Scholar

Archiwum Jana Dormana: Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-12-18

Cited By / Share

Figzał-Janikowska, M. (2019) „Od rytmizacji do oper i baletów. Wokół muzycznych inscenizacji Jana Dormana”, Pamiętnik Teatralny, 68(3-4), s. 141–160. doi: 10.36744/pt.10.

Autorzy

Magdalena Figzał-Janikowska 
https://orcid.org/0000-0002-6913-2648

Statystyki

Abstract views: 136
PDF downloads: 140


Licencja

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.


Inne teksty tego samego autora