Od rytmizacji do oper i baletów. Wokół muzycznych inscenizacji Jana Dormana

Magdalena Figzał-Janikowska


Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-6913-2648

Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienie muzyczności w teatrze Jana Dormana, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich przedstawień reżysera, w których muzyka staje się punktem wyjścia dla inscenizacyjnej koncepcji. „Muzyczne” myślenie o teatrze towarzyszyło Dormanowi od początku jego artystycznej działalności. O dźwiękowym charakterze pierwszych inscenizacji reżysera decydowały przede wszystkim dziecięce piosenki i wyliczanki, w kolejnych funkcję taką zaczęła pełnić również ścisła rytmizacja tekstu. Komponowanie spektaklu na wzór muzycznej partytury, które staje się znakiem rozpoznawczym teatru Jana Dormana osiąga swój najpełniejszy wymiar w inscenizacjach inspirowanych wielkimi formami muzycznymi – koncertem, baletem i operą. Powstają one w końcowym okresie twórczości artysty, stanowiąc jednocześnie syntezę rozmaitych tropów muzycznych, obecnych i rozpoznawanych w teatrze Dormana na różnych etapach jego rozwoju.

Instytucje finansujące

Projekt „Dorman. Archiwum otwarte” finansowany jest w ramach programu Konkurs im. Jana Dormana, realizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Słowa kluczowe:

Jan Dorman, muzyka teatralna, rytmizacja, opera, balet, Karol Szymanowski

Dorman, J. (1968). Lalka w inscenizacji. Teatr Lalek, nr 1-2, 40-45.
  Google Scholar

Dorman, J. (1981). Zabawa dzieci w teatr. Warszawa.
  Google Scholar

Dowsilas, I. (1978). Muzyka w Teatrze dzieci Zagłębia [praca magisterska]. Katowice: Akademia Muzyczna w Katowicach.
  Google Scholar

Jurkowski, H. (1987). Metoda Teatru Dormana. Teatr Lalek, nr 1-2, 24-31.
  Google Scholar

Tomaszewska, E. (2012). Jan Dorman, własną drogą. Katowice.
  Google Scholar

Źródła archiwalne:
  Google Scholar

Archiwum Jana Dormana: Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-12-18

Cited By / Share

Figzał-Janikowska, M. (2019) „Od rytmizacji do oper i baletów. Wokół muzycznych inscenizacji Jana Dormana”, Pamiętnik Teatralny, 68(3/4), s. 141–160. doi: 10.36744/pt.10.

Autorzy

Magdalena Figzał-Janikowska 

Uniwersytet Śląski w Katowicach Polska
https://orcid.org/0000-0002-6913-2648

Statystyki

Abstract views: 324
PDF downloads: 207


Licencja

Prawa autorskie (c) 2019 Magdalena Figzał-Janikowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.


Inne teksty tego samego autora