New Forms of Communities? The Constitution and Performance of Audiences in Digital Theater during the COVID-19 Pandemic


Abstrakt

Pandemia COVID-19 pogrążyła wiele teatrów na świecie w okresowym kryzysie, równocześnie sprzyjając rozwojowi cyfrowych form teatralnych. Przedmiotem artykułu są zmiany w odbiorze teatru w przestrzeni cyfrowej, a przede wszystkim konieczność odrębnego ukonstytuowania się tam publiczności, rozumianej jako społeczny aspekt przedstawień teatralnych. Analiza performatywna dwóch cyfrowych produkcji teatralnych z Niemiec, Homecoming i Sterben, jest podstawą refleksji nad znaczeniem infrastruktury cyfrowej dla możliwych form gromadzenia się, doświadczeń i działań tego rodzaju publiczności teatralnej. Autor bada, jak publiczność może tworzyć różne tymczasowe wspólnoty w przestrzeni cyfrowej. Wspólnoty te odznaczają się hybrydycznością i umożliwiają intensywne spotkania teatralne pomimo fizycznego dystansu.


Słowa kluczowe

publiczność; pandemia; teatr niemiecki; wspólnota; odbiór; sztuki performatywne; cyfrowość; hybrydyzacja


Źródło finansowania

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) under Germany’s Excellence Strategy in the context of the Cluster of Excellence “Temporal Communities: Doing Literature in a Global Perspective”—EXC 2020—Project ID 390608380.


Bennett, Susan. Theatre Audiences: A Theory of Production and Reception. London: Routledge, 1994.

Brandl-Risi, Bettina. “Genuss Und Kritik: Partizipieren Im Theaterpublikum.” In Vom Publicum: Das Öffentliche in Der Kunst, edited by Dietmar Kammerer, 73–90. Bielefeld: transcript Verlag, 2014.

Fischer-Lichte, Erika. “Aufführung.” In Fischer-Lichte et al., Metzler Lexikon Theatertheorie, 15–26.

Fischer-Lichte, Erika, Doris Kolesch, and Matthias Warstat, eds. Metzler Lexikon Theatertheorie. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-476-05357-2.

Freshwater, Helen. Theatre & Audience. London: Palgrave Macmillan, 2009.

Glogner-Pilz, Patrick, and Patrick S. Föhl, eds. Handbuch Kulturpublikum: Forschungsfragen und -befunde. Wiesbaden: Springer VS, 2016.

Hadley, Bree. Theatre, Social Media, and Meaning Making. Cham: Palgrave Macmillan, 2017.

Heim, Caroline. Audience as Performer: The Changing Role of Theatre Audiences in the Twenty-First Century. New York: Routledge, 2015.

Hermann, Max. “Das theatralische Raumerlebnis.” In Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft: 4.Kongress-Bericht 25 (1931): 152–163.

Kolesch, Doris. “Immersion and Spectatorship at the Interface of Theatre, Media Tech and Daily Life: An Introduction.” In Staging Spectators in Immersive Performances, edited by Doris Kolesch, Theresa Schütz, and Sophie Nikoleit, 1–17. New York: Routledge, 2019.

Kolesch, Doris, and Hubert Knoblauch. “Audience Emotions.” In Affective Societies: Key Concepts, edited by Jan Slaby and Christian von Scheve, 252–263. London: Routledge, 2019.

Lonergan, Patrick. Theatre and Social Media. London: Palgrave Macmillan, 2016.

Roselt, Jens. “Gemeinschaft/Kollektivität.” In Fischer-Lichte et al., Metzler Lexikon Theatertheorie, 128–131.

Sauter, Wilmar. “Publikum.” In Fischer-Lichte et al., Metzler Lexikon Theatertheorie, 273–279.

Sedgman, Kirsty. The Reasonable Audience: Theatre Etiquette, Behaviour Policing, and the Live Performance Experience. Cham: Springer International Publishing, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99166-5.

Sullivan, Erin. “Live to Your Living Room: Streamed Theatre, Audience Experience, and the Globe’s A Midsummer Night’s Dream.” Participations: Journal of Audience & Receptions Studies, 17, no. 1 (2020): 92–119.

Turner, Victor. “Liminalität und Communitas.” In Ritualtheorien: Ein einführendes Handbuch, edited by Andréa Belliger and David J. Krieger, 251–261. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1998.

Wagner, Elke. Intimisierte Öffentlichkeiten: Pöbeleien, Shitstorms und Emotionen auf Facebook. Bielefeld: transcript, 2019. http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4026-7.

Warstat, Matthias. “Liminalität.” In Fischer-Lichte et al., Metzler Lexikon Theatertheorie, 197–199.


Opublikowane : 2021-10-13


Padberg, K. (2021) „New Forms of Communities? The Constitution and Performance of Audiences in Digital Theater during the COVID-19 Pandemic”, Pamiętnik Teatralny, 70(3), s. 145-163. doi: 10.36744/pt.861.

Kai Padberg  kai.padberg@fu-berlin.de
Freie Universität Berlin  Niemcy

W latach 2010–2015 studiował teatrologię, medioznawstwo i socjologię na studiach licencjackich na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. W 2019 obronił pracę magisterską o protestach publiczności na teatrologii na Freie Universität w Berlinie. Stypendysta Hans-Böckler-Stiftung. Od października 2019 pracuje w projekcie badawczym “Extended Audiences: Audience Performances and Public in Transition” w ramach Cluster of Excellence Temporal Communities na Freie Universität Berlin. Jest doktorantem w Friedrich Schlegel Graduiertenschule für literaturwissenschaftliche Studien na Freie Universität w Berlinie.Łączna liczba odsłon: 88
Łączna liczba pobrań PDF: 105


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.