New Forms of Communities? The Constitution and Performance of Audiences in Digital Theater during the COVID-19 Pandemic

Kai Padberg

Freie Universität Berlin

Abstrakt

Pandemia COVID-19 pogrążyła wiele teatrów na świecie w okresowym kryzysie, równocześnie sprzyjając rozwojowi cyfrowych form teatralnych. Przedmiotem artykułu są zmiany w odbiorze teatru w przestrzeni cyfrowej, a przede wszystkim konieczność odrębnego ukonstytuowania się tam publiczności, rozumianej jako społeczny aspekt przedstawień teatralnych. Analiza performatywna dwóch cyfrowych produkcji teatralnych z Niemiec, Homecoming i Sterben, jest podstawą refleksji nad znaczeniem infrastruktury cyfrowej dla możliwych form gromadzenia się, doświadczeń i działań tego rodzaju publiczności teatralnej. Autor bada, jak publiczność może tworzyć różne tymczasowe wspólnoty w przestrzeni cyfrowej. Wspólnoty te odznaczają się hybrydycznością i umożliwiają intensywne spotkania teatralne pomimo fizycznego dystansu.

Słowa kluczowe:

publiczność, pandemia, teatr niemiecki, wspólnota, odbiór, sztuki performatywne, cyfrowość, hybrydyzacja

Bennett, Susan. Theatre Audiences: A Theory of Production and Reception. London: Routledge, 1994.
  Google Scholar

Brandl-Risi, Bettina. “Genuss Und Kritik: Partizipieren Im Theaterpublikum.” In Vom Publicum: Das Öffentliche in Der Kunst, edited by Dietmar Kammerer, 73–90. Bielefeld: transcript Verlag, 2014.
DOI: https://doi.org/10.14361/transcript.9783839416730-005   Google Scholar

Fischer-Lichte, Erika. “Aufführung.” In Fischer-Lichte et al., Metzler Lexikon Theatertheorie, 15–26.
  Google Scholar

Fischer-Lichte, Erika, Doris Kolesch, and Matthias Warstat, eds. Metzler Lexikon Theatertheorie. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-476-05357-2.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-476-05357-2   Google Scholar

Freshwater, Helen. Theatre & Audience. London: Palgrave Macmillan, 2009.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-230-36460-8   Google Scholar

Glogner-Pilz, Patrick, and Patrick S. Föhl, eds. Handbuch Kulturpublikum: Forschungsfragen und -befunde. Wiesbaden: Springer VS, 2016.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-531-18995-6   Google Scholar

Hadley, Bree. Theatre, Social Media, and Meaning Making. Cham: Palgrave Macmillan, 2017.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-54882-1   Google Scholar

Heim, Caroline. Audience as Performer: The Changing Role of Theatre Audiences in the Twenty-First Century. New York: Routledge, 2015.
DOI: https://doi.org/10.4324/9781315757568   Google Scholar

Hermann, Max. “Das theatralische Raumerlebnis.” In Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft: 4.Kongress-Bericht 25 (1931): 152–163.
  Google Scholar

Kolesch, Doris. “Immersion and Spectatorship at the Interface of Theatre, Media Tech and Daily Life: An Introduction.” In Staging Spectators in Immersive Performances, edited by Doris Kolesch, Theresa Schütz, and Sophie Nikoleit, 1–17. New York: Routledge, 2019.
DOI: https://doi.org/10.4324/9780429198274-1   Google Scholar

Kolesch, Doris, and Hubert Knoblauch. “Audience Emotions.” In Affective Societies: Key Concepts, edited by Jan Slaby and Christian von Scheve, 252–263. London: Routledge, 2019.
DOI: https://doi.org/10.4324/9781351039260-22   Google Scholar

Lonergan, Patrick. Theatre and Social Media. London: Palgrave Macmillan, 2016.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-137-46371-5   Google Scholar

Roselt, Jens. “Gemeinschaft/Kollektivität.” In Fischer-Lichte et al., Metzler Lexikon Theatertheorie, 128–131.
  Google Scholar

Sauter, Wilmar. “Publikum.” In Fischer-Lichte et al., Metzler Lexikon Theatertheorie, 273–279.
  Google Scholar

Sedgman, Kirsty. The Reasonable Audience: Theatre Etiquette, Behaviour Policing, and the Live Performance Experience. Cham: Springer International Publishing, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99166-5.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-99166-5   Google Scholar

Sullivan, Erin. “Live to Your Living Room: Streamed Theatre, Audience Experience, and the Globe’s A Midsummer Night’s Dream.” Participations: Journal of Audience & Receptions Studies, 17, no. 1 (2020): 92–119.
  Google Scholar

Turner, Victor. “Liminalität und Communitas.” In Ritualtheorien: Ein einführendes Handbuch, edited by Andréa Belliger and David J. Krieger, 251–261. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1998.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-95615-6_13   Google Scholar

Wagner, Elke. Intimisierte Öffentlichkeiten: Pöbeleien, Shitstorms und Emotionen auf Facebook. Bielefeld: transcript, 2019. http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4026-7.
DOI: https://doi.org/10.14361/9783839440261   Google Scholar

Warstat, Matthias. “Liminalität.” In Fischer-Lichte et al., Metzler Lexikon Theatertheorie, 197–199.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-476-05357-2_11   Google Scholar


Opublikowane
2021-10-13

Cited By / Share

Padberg, K. . (2021) „New Forms of Communities? The Constitution and Performance of Audiences in Digital Theater during the COVID-19 Pandemic”, Pamiętnik Teatralny, 70(3), s. 145–163. doi: 10.36744/pt.861.

Autorzy

Kai Padberg 

W latach 2010–2015 studiował teatrologię, medioznawstwo i socjologię na studiach licencjackich na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. W 2019 obronił pracę magisterską o protestach publiczności na teatrologii na Freie Universität w Berlinie. Stypendysta Hans-Böckler-Stiftung. Od października 2019 pracuje w projekcie badawczym “Extended Audiences: Audience Performances and Public in Transition” w ramach Cluster of Excellence Temporal Communities na Freie Universität Berlin. Jest doktorantem w Friedrich Schlegel Graduiertenschule für literaturwissenschaftliche Studien na Freie Universität w Berlinie.Statystyki

Abstract views: 211
PDF downloads: 247


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Kai Padberg

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.