Kurbas and Poland: Discovering / Returning


Abstrakt

Autorka omawia polskie wydanie tekstów teatralnych Łesia Kurbasa (Łeś Kurbas, Pisma teatralne, Warszawa 2021), skupiając się na zaletach edytorskiej strategii tematyczno-problemowego uporządkowania dziedzictwa Kurbasa oraz merytorycznej wartości gruntownie opracowanego wstępu do wydania, przygotowanego przez Annę Korzeniowską-Bihun. Strategia redaktorki uwydatniła istotne zasady teorii teatralnych Kurbasa, pomogła objąć refleksją jego praktyczne osiągnięcia i najważniejsze przedstawienia, a także ukazać jego światopogląd oraz filozoficzne, artystyczne, estetyczne, pedagogiczne i organizacyjne cechy jego dorobku. Recenzentka podkreśla precyzję i konsekwencję, z jaką redaktorka tomu szkicuje kluczowe problemy ukraińskiego teatru w trzech pierwszych dekadach XX wieku oraz rolę Kurbasa w rozwiazywaniu tych problemów. Edycja otwiera nowe horyzonty badań i dyskusji nie tylko nad Kurbasem jako twórcą ukraińskiego teatru awangardowego, lecz także nad polsko-ukraińskimi więziami kulturalnymi.


Słowa kluczowe

Łeś Kurbas; ukraiński teatr awangardowy; teatr narodowy; polsko-ukraińskie relacje teatralneChojak, Bruno. “Łeś Kurbas w Polsce i na Ukrainie.” Krasnogruda, nr 10 (2000): 175–178.

Kacwin, Marta. “Biomechanika ciała i rozumny arlekin: Cielesność ‘nowego’ aktora w świetle teorii Wsiewołoda Meyerholda i Łesia Kurbasa.” Slavica Wratislaviensia, nr 153 (2011): 573–581.

Kozak, Bohdan. “Tserkovnyy zapys pro khreshchennya Oleksandra Kurbasa.” Proscaenium, no. 3 (2004): 37–39.

Kozak, Bohdan. “Etyka teatralna Łesia Kurbasa i Juliusza Osterwy (aspekt typologiczny).” In Porównanie jako dowód: Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890–1999, redakcja Bogusław Bakuła, 107–117. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001.

Kurbas, Łeś. Pisma teatralne. Wybór, redakcja i opracowanie naukowe Anna Korzeniowska-Bihun. Tłumaczenie Bruno Chojak, Marta Kacwin i Anna Korzeniowska-Bihun. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2021.

Pylypchuk, Rostyslav. “Teatral’ni reformatory Stanislava Vysots’ka i Les’ Kurba.” In Polacy w Kijowie, redakcja Henryk Stroński, 196–205. Kijów: Stowarzyszenie Uczonych Polskich Ukrainy, 2002.

Volyts’ka, Iryna. Teatral’na yunist’ Lesya Kurbasa. L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrayiny, 1995.


Opublikowane : 2021-06-23


Harbuziuk, M. (2021) „Kurbas and Poland: Discovering / Returning”, Pamiętnik Teatralny, 70(2), s. 155-163. doi: 10.36744/pt.821.

Maiia Harbuziuk  harbuzyuk.maya16@gmail.com
Ivan Franko National University of Lviv  Ukraina
https://orcid.org/0000-0002-6215-9477

Dr hab., docent w Katedrze Teatrologii i Sztuki Aktorskiej Wydziału Kultury i Sztuk Pięknych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Redaktor naczelna czasopisma teatrologicznego „Proscaenium”. Zainteresowania naukowe: teatralne relacje ukraińsko-polskie, dzieje teatrów lwowskich, badania szekspirowskie, studia porównawcze, studia postkolonialne.
https://www.academia.edu/search?utf8=%E2%9C%93&q=Harbuziuk
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/harbuzyuk-majya-volodymyrivna

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.