Returning the Other


Abstrakt

Autorka recenzuje monografię Natalii Jakubowej Irena Solska: Ciężar niezwykłości (Moskwa 2019) stanowiącą efekt przeszło dziesięcioletnich badań. Jakubowa podkreśla, że przeszłość jest dla niej „otwartym projektem”, do którego można (i trzeba) wracać wielokrotnie. Jej książkę należy traktować jako tego rodzaju „bramę do przeszłości”. Przedmiotem badań stała się twórcza i życiowa droga Solskiej, temat zaś został określony jako „ciężar niezwykłości” osobowości aktorki. Jakubowa podejmuje problem społecznych stereotypów narosłych wokół aktorki, zwłaszcza powszechnego w polskiej kulturze podtrzymywania mitu Solskiej jako „kobiety demonicznej”. Dlatego głównym celem studium jest interpretacja źródeł, kwestionowanie stereotypów i przekraczanie dotychczasowych modeli reprezentacji. Interdyscyplinarne założenia pracy pozwalają ująć losy aktorskiej gwiazdy w kontekście dynamiki złożonych zmian społeczno-politycznych, społeczno-kulturowych, estetyczno-technologicznych i ideologiczno-emancypacyjnych od końca XIX wieku do późnych lat trzydziestych XX wieku. (Przeł. E. Partyga)


Słowa kluczowe

Irena Solska; biografia aktorki; polska aktorka; kobiety w historii teatruKuchtówna, L. (1980). Irena Solska. Warszawa: PIW.

Lotman, Y. (1985). Biografiya – zhivoye litso. Novyy mir, 2, 228–236.

Poskuta-Włodek, D. (2015). Zmowa kobiet? Inscenizacje feministyczne w polskim teatrze

dwudziestolecia międzywojennego. Przestrzenie Teorii, 11, 105–120. https://doi.org/10.14746/pt.2015.23.7

Scott, J. W. (2001). Women’s History. In P. Burke (ed.), New Perspectives on Historical Writing

(pp. 43–70). Cambridge: Penn State University Press.

Showalter, E. 1981. Feminist Criticism in the Wilderness. Critical Inquiry, 8(2), 179–205

Yakubova, N. O. (2019). Irena Sol’skaya. Bremya neobychnosti: Monografiya, Moskva: GITIS.


Opublikowane : 2020-11-11


Harbuziuk, M. (2020) „Returning the Other”, Pamiętnik Teatralny, 69(3), s. 225-237. doi: 10.36744/pt.465.

Maiia Harbuziuk  harbuzyuk.maya16@gmail.com
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki  Ukraina
https://orcid.org/0000-0002-6215-9477

Dr hab., docent w Katedrze Teatrologii i Sztuki Aktorskiej Wydziału Kultury i Sztuk Pięknych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Redaktor naczelna czasopisma teatrologicznego „Proscaenium”. Zainteresowania naukowe: teatralne relacje ukraińsko-polskie, dzieje teatrów lwowskich, badania szekspirowskie, studia porównawcze, studia postkolonialne.
https://www.academia.edu/search?utf8=%E2%9C%93&q=Harbuziuk
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/harbuzyuk-majya-volodymyrivna

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.