Magia teatru: Wspomnienie o Profesorze Jerzym Limonie (1950-2021)


Abstrakt

Prof. dr hab. Jerzy Limon był światowej sławy naukowcem, wybitnym znawcą Shakespeare’a i literatury angielskiej, teoretykiem teatru. Był także pisarzem oraz tłumaczem. Związany z Gdańskiem – wykładał i wychował pokolenia anglistów i teatrologów na Uniwersytecie Gdańskim, w Gdańsku zrealizował dzieło swojego życia: doprowadził do powstania Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w miejscu dawnej Szkoły Fechtunku. Tutaj też przez ponad dwadzieścia lat gościł teatry z całego świata w ramach międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego.


Słowa kluczowe

Jerzy Limon; szekpirologia; teatrologia; Gdański Teatr Szekspirowski; Festiwal SzekspirowskiLimon, Jerzy. Brzmienia czasu: O aktorstwie i mowie scenicznej. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2011.

Limon, Jerzy. Dangerous Matter: English Drama and Politics in 1623–1624. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Limon, Jerzy. Gdański teatr „elżbietański”. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.

Limon, Jerzy. Gentlemen of a Company: English Players in Central and Eastern Europe 1590–1660. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

Limon, Jerzy. Między niebem a sceną: Przestrzeń i czas w teatrze. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2002.

Limon, Jerzy. Obroty przestrzeni: Teatr telewizji – próba ujęcia teoretycznego. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2008.

Limon, Jerzy. Piąty wymiar teatru. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2006.

Limon, Jerzy. „Przypuszczalne związki teatru gdańskiej «Szkoły Fechtunku» z teatrem «Fortune» w Londynie”, Pamiętnik Teatralny 26, z. 1 (1977): 29–39.

Limon, Jerzy. Szekspir bez cenzury: Erotyczny żart na scenie elżbietańskiej. Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki, 2018.

Limon, Jerzy. The Chemistry of the Theatre: Performativity of Time. New York: Palgrave Macmillian, 2010.

Limon, Jerzy. The Masque of Stuart Culture. Newark: University of Delaware Press, 1990.

Limon, Jerzy. Trzy teatry: Scena, telewizja, radio. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2003.

Pobierz

Opublikowane : 2021-06-14


Fabiszak, J. i Grzegorzewska, M. (2021) „Magia teatru: Wspomnienie o Profesorze Jerzym Limonie (1950-2021)”, Pamiętnik Teatralny, 70(2), s. 173-182. doi: 10.36744/pt.789.

Jacek Fabiszak  fabiszak@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3369-091X

Dr hab., profesor na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Badań nad Tekstami Kultury. Zajmuje się teatrem i dramatem renesansowej Anglii, bada dzieła Sheakespeare’,a i Marlowe’a oraz ich filmowe i teatralne adaptacje. Opublikował m.in. Polish Televised Shakespeares, Shakespeare’s Drama of Social Roles. Popularyzuje twórczość Szekspira w Polsce: jest współautorem publikacji Szekspir. Leksykon oraz współredaktorem Czytania Szekspira. Jacek Fabiszak jest obecnie Prezesem Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, kieruje także Zakładem Badań nad Tekstami Kultury WA UAM.


Małgorzata Grzegorzewska 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0194-2919

Prof. dr hab., anglistka i szekspirolog, pracuje w Instytucie Anglistyki (w Zakładzie Literatury Brytyjskiej) na Wydziale Neofilologii i na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.  Autorka publikacji o dramacie elżbietańskim i poezji metafizycznej. Zajmuje się związkami pomiędzy literaturą i filozofią. Wybrane publikacje: Teologie Szekspira (Tyniec: Homini, 2018),  George Herbert and Post-phenomenology: A Gift for Our Times (Frankfurt am Mein: Peter Lang, 2016).

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.