Izraelski «Hamlet» Konrada Swinarskiego


Abstrakt

Analiza nieznanych dotąd w Polsce recenzji, które ukazały się w izraelskiej prasie po premierze Hamleta w reżyserii Konrada Swinarskiego w Teatrze Cameri w Tel Awiwie w 1966 roku, pozwala nie tylko odtworzyć niektóre działania i efekty sceniczne, ale także prześledzić tok rozumowania krytyków, ich kompetencje i upodobania. Porównanie tych materiałów z dokumentami dotyczącymi przygotowań do inscenizacji Hamleta w Krakowie osiem lat później daje podstawę do stwierdzenia, że w 1966 artysta miał już ukształtowaną w zasadniczych rysach koncepcję Szekspirowskiej tragedii i niektóre jej aspekty udało się zrealizować w Tel Awiwie. Przede wszystkim wykreował nowy obraz postaci księcia i Horacego, poddał rewizji wizerunek króla Klaudiusza i zarysował historiozoficzno-polityczną interpretację tragedii. W Izraelu przekaz ideowy inscenizacji odczytywany był przez krytykę najczęściej właściwie, podważano jednak jego sens i negowano wartość.


Słowa kluczowe

Konrad Swinarski; Shakespeare; «Hamlet»; Teatr Cameri w Tel Awiwie; Stary Teatr w KrakowieBarzilai, Reut. „Being European: Hamlet On the Israeli Stage”. Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance 21, no. 36 (2020): 27–53. https://doi.org/10.18778/2083-8530.21.03.

Kuźnicka, Danuta, oprac. „Konrad Swinarski na próbie Hamleta”. Pamiętnik Teatralny 28, z. 1 (1979): 3–52.

Olbinska, Zuzanna. „Od izraelskich notatek do krakowskich nagrań: Wizja Ducha ojca w niezrealizowanym Hamlecie Konrada Swinarskiego”. Twórczość, nr 11 (2019): 80–93

Opalski, Józef. Rozmowy o Konradzie Swinarskim i „Hamlecie”. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988.

Sturm, Dieter. „Konrad Swinarski i teatr niemieckojęzyczny”. Rozmawiała Małgorzata Dziewulska. Tłumaczenie Dorota Krawczyk-Janisch. Teatr 49, nr 5 (1994): 7–15.

Swinarski, Konrad. „«Powinienem zmienić zawód»: Z korespondencji Konrada Swinarskiego”. Teatr 54, nr 7–8 (2000): 68–70.

Walaszek, Joanna. Konrad Swinarski i jego krakowskie inscenizacje. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991.

Pobierz

Opublikowane : 2021-03-29


Kuźnicka, D. (2021) „Izraelski «Hamlet» Konrada Swinarskiego ”, Pamiętnik Teatralny, 70(1), s. 133-153. doi: 10.36744/pt.461.

Danuta Kuźnicka  danuta.kuznicka@ispan.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1225-1897

Teatrolożka, dr hab., profesor i wicedyrektor do spraw naukowych w Instytucie Sztuki PAN. Zajmuje się inscenizacją współczesną ze szczególnym uwzględnieniem teatru plastyki oraz teatru tańca i ruchu. Prowadzi także prace nad teoretycznymi aspektami opisu spektaklu teatralnego. Autorka książki Obszary zwątpień i nadziei: Inscenizacje Jerzego Grzegorzewskiego 1966-2000 (Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2006) i około 30 rozpraw i artykułów. Przez 20 lat wykładała w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie i PAN-owskich Szkołach Podyplomowych. Wypromowała 2 doktorów. W 2014 roku odebrała Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.