Carissimo Kurek, czyli o braterstwach awangardy

Joanna Stacewicz-Podlipska


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-4504-1546

Abstrakt

Wystawa Enrico Prampolini. Futuryzm, scenotechnika i teatr polskiej awangardy, którą od 9 czerwca do 8 października 2017 roku oglądać można było w łódzkim Muzeum Sztuki stanowiła jedno z najintensywniejszych spotkań z awangardą w minionym, jubileuszowym roku. Ekspozycja oferowała erudycyjną wyprawę śladami zainteresowań kuratora Przemysława Strożka, badacza włoskiego futuryzmu i dziejów jego polskiej recepcji. Pomimo jasno sprecyzowanego celu, jakim było zderzenie twórczości Prampoliniego z osiągnięciami polskiej awangardy teatralnej, nie była to klasyczna wystawa z „z tezą”, co można było uznać zarówno za niewątpliwą zasługę jak również winę kuratora, a osąd w tej sprawie zależał w głównej mierze od stopnia przygotowania merytorycznego odbiorcy. Wielowątkowa opowieść, jaką snuły zgromadzone tu w bogatym i reprezentatywnym wyborze eksponaty dla części publiczności okazywała się bowiem nie dość przystępna, dla innej zaś rewelacyjna. Zagadnienie międzynarodowych kontaktów pomiędzy przedstawicielami awangardy zaprezentowane zostało w sposób nienachalny, a oddana do użytku zwiedzającego przestrzeń dawała możliwość swobodnej, dostosowanej do stopnia znajomości tematu, eksploracji. Przedsięwzięciu temu sprzyjał teren ekspozycji, który, uniemożliwiając zastosowanie w pełni konsekwentnej, linearnej narracji, skłaniał do opowieści meandrującej i dialogicznej. W efekcie powstał fascynujący labirynt zaprezentowanych sugestywnie, a niekiedy także ukrytych sprzężeń zwrotnych, zachodzących pomiędzy polską i włoską awangardą lat 20. i 30. XX wieku.


Słowa kluczowe:

futuryzm, Muzeum Sztuki w Łodzi, Enrico Prampolini, awangarda

Czaja, D., & Juszczak, W. (2017). Ruiny czasu: Rozmowy o twórczości. Warszawa.
  Google Scholar

Fik, I. (1949). Dwadzieścia lat literatury polskiej: 1918–1938. Kraków.
  Google Scholar

Kosiński, D. (2010). Teatra polskie: Historie. Warszawa.
  Google Scholar

Lista, G. (2013). Enrico Prampolini: futurista europeo. Roma.
  Google Scholar

Strożek, P. (2012). Marinetti i futuryzm w Polsce 1909–1939: Obecność – kontakty – wydarzenia. Warszawa.
  Google Scholar

Strożek, P. (2017). Wprowadzenie. W: Enrico Prampolini: Futuryzm, scenotechnika iteatr polskiej awangardy, katalog wystawy w Muzeum Sztuki w Łodzi. Łódź.
  Google Scholar

Versari, M. E. (2017). Do moich przyjaciół ze „Zwrotnicy”: Marinetti, Prampolini i debaty na temat estetyki maszyny w Europie Wschodniej. W: Enrico Prampolini: Futuryzm, scenotechnika iteatr polskiej awangardy, katalog wystawy w Muzeum Sztuki w Łodzi. Łódź.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-10-01

Cited By / Share

Stacewicz-Podlipska, J. (2018) „Carissimo Kurek, czyli o braterstwach awangardy”, Pamiętnik Teatralny, 67(3), s. 205–212. doi: 10.36744/pt.434.

Autorzy

Joanna Stacewicz-Podlipska 

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0003-4504-1546

Statystyki

Abstract views: 89
PDF downloads: 89


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Joanna Stacewicz-Podlipska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.