Maski Molierowskiego Don Juana

artykuł recenzowany

Abstrakt

W artykule podjęto refleksję nad wybranymi literackimi, ideowymi, społecznymi i obyczajowymi kontekstami genezy Don Juana Molière’a (1665), by wskazać powiązania między charakterystycznymi dla połowy XVII wieku zjawiskami kulturowymi a sposobem ukształtowania tytułowej postaci i niektórych wątków dramatu. Autorka przypomina stawiane przez różnych badaczy hipotezy na temat literackich i kulturowych korzeni Molierowskiej wersji opowieści o Don Juanie, skupiając się szczególnie na kontekstach związanych z kulturą hiszpańską. Podkreśla również, że autorowi udało się wpisać w fabularną materię legendy uwodziciela wiele komentarzy do rzeczywistości. Pomysły zakorzenione w estetycznych poszukiwaniach oraz w aktualnych dyskusjach i sporach ideowo-światopoglądowych przyczyniły się do stworzenia bohatera, którego doświadczenie koresponduje także w wielu aspektach z doświadczeniem współczesnego czytelnika i widza.


Słowa kluczowe:

Molière, dramat francuski, «Don Juan», Lope de Vega, honor

Adam, Antoine. Histoire de la littérature française au XVIIe siècle. T. 2. París: Editions Mondiales, 1962.
  Google Scholar

Allier, Raoul. La Compagnie du Très Saint-Sacrement de l’Autel: La „cabale des dévots” 1627–1666. Paris: Armand Colin, 1902. https://archive.org/details/lacompagniedutr00alli.
  Google Scholar

Aszyk, Urszula, red. „Nowa sztuka pisania komedii w dzisiejszych czasach” Lopego de Vega w czterechsetlecie wydania 1609–2009. Warszawa: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.
  Google Scholar

Baumal, Francis. Molière et Les Dévots: La Genèse du Tartufe. Paris: Le livre mensuel, 1919. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9612344c.
  Google Scholar

Bloch, Olivier. Molière/Philosophie. Paris: Éditions Albin Michel, 1999.
  Google Scholar

Boy-Żeleński, Tadeusz. Molier. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957.
  Google Scholar

Cavaillée, Jean Pierre. „Hypocrisie et imposture dans la querelle du Tartuffe (1664–1669): La Lettre sur la comédie de l’imposteur (1667)”. Les Dossiers du Grihl, no. 3 (2022). https://doi.org/10.4000/dossiersgrihl.292.
DOI: https://doi.org/10.4000/dossiersgrihl.292   Google Scholar

Delon, Michel, dir. Le XVIII siécle: De Marivaux à Sade. Paris: Citadelles & Mazenod, 2012.
  Google Scholar

Forestier, George. Molière. Paris: Gallimard, 2018.
DOI: https://doi.org/10.14375/NP.9782072827921   Google Scholar

Gendarme de Bévotte, Georges. La Légende de Don Juan: Son évolution dans la Littérature; Des origines au Romantisme. Géneve: Slatkine, 1993.
  Google Scholar

Hainsworth, George. „Quelques notes pour la fortune de Lope de Vega en France (XVII siècle)”. Bulletin Hispanique 33, no. 3 (1931): 199–213. https://www.persee.fr/doc/hispa_0007-4640_1931_num_33_3_2413.
DOI: https://doi.org/10.3406/hispa.1931.2413   Google Scholar

Jurgens, Madeleine, et Elisabeth Maxfield-Miller. Cent ans de recherches sur Molière, sur sa famille et sur les comédiens de sa troupe. [Paris]: Archives nationales, 1963.
  Google Scholar

Kencki, Patryk. „Nieświeska komedyja Skanarela”. Pamiętnik Teatralny 66, z. 4 (2017): 83–95.
  Google Scholar

Kencki, Patryk. Staropolski Molière. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2021.
  Google Scholar

Losada Goya, José Manuel. „El Dom Juan de Molière y el Don Giovanni de Mozart”. In Littérature, langages et arts: Rencontres et creation, coordination Dominique Bonnet et al., 1–5. Huelva: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, 2007.
  Google Scholar

Losada Goya, José Manuel. „Sur le caractère hispanique de Don Juan”. Revue de littérature comparée, no. 306 (2003): 197–208. https://doi.org/10.3917/rlc.306.0197.
DOI: https://doi.org/10.3917/rlc.306.0197   Google Scholar

Lytton Sells, Arthur. „Molière and La Mothe le Vayer”. The Modern Language Review, vol. 28, no. 4 (1933): 444–455. https://doi.org/10.2307/3716333.
DOI: https://doi.org/10.2307/3716333   Google Scholar

Macchia, Giovanni. Vida, aventuras y muerte de Don Juan. Traducción Mar García Lozano. Madrid: Editorial Tecnos, 1998.
  Google Scholar

McKenna, Antony. Molière, dramaturge libertin. Paris: Honoré Champion, 2005.
  Google Scholar

Menéndez Pidal, Ramón. De Cervantes y Lope de Vega. Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1940.
  Google Scholar

Niziołek, Renata. Cztery razy „Don Juan”: Polskie dwudziestowieczne przekłady dramatu Moliera. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014.
  Google Scholar

Rébelliau, Alfred. „Deux ennemis de la Compagnie du Saint-Sacrement: Molière et Port-Royal”. Revue des deux mondes, no. 53 (1909): 892–923. https://www.revuedesdeuxmondes.fr/article-revue/moliere-et-port-royal/.
  Google Scholar

Simon, Alfred. Molière par lui-même. Paris: Seuil, 1957.
  Google Scholar

Souiller, Didier. „La Dramatugie du Dom Juan et l’esthétique espagnole du Siècle d’Or”. In La cultura del otro español en Francia, francés en España, coordination Manuel Bruña Cuevas et al., 15–32. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2006. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4046866.pdf.
  Google Scholar

Vigié, Marc, et Muriel Vigié. L’Herbe à Nicot: Amateurs de tabac, fermiers généraux et contrebandiers sous l’Ancien Régime. Paris: Fayard, 1989.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-03-09

Cited By / Share

Wojtysiak-Wawrzyniak, K. (2023) „Maski Molierowskiego Don Juana”, Pamiętnik Teatralny, 72(1), s. 79–101. doi: 10.36744/pt.1388.

Autorzy

Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak 
kasiawojtysiak@poczta.onet.pl
Polska
https://orcid.org/0000-0001-5730-0395

Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak - doktor nauk humanistycznych, absolwentka filologii romańskiej i kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego i rocznych podyplomowych studiów kulturoznawczych na Universidad Complutense de Madrid. Członkini Polskiej Kompanii Teatralnej. Główne zainteresowania: teatr i dramat francuski XVIII–XX wieku, teatr Złotego Wieku, teatr i dramat hiszpański i hiszpańskojęzyczny XX i XXI wieku, w szczególności teatr Federica Garcii Lorki, teatr Ernesta Caballero, antropologiczne struktury wyobrażeniowe Gilberta Duranda, historia idei, recepcja mitu, estetyka.Statystyki

Abstract views: 29
PDF downloads: 33


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.