CFP: Teatr u schyłku antropocenu

2022-10-19

W obliczu postępującej katastrofy klimatycznej chcemy przyjrzeć się temu, jak sztuki performatywne reagują na schyłek antropocenu: w wymiarze artystycznym, instytucjonalnym i teoretycznym. Coraz silniej artykułowana jest dzisiaj potrzeba zmiany w sposobie tworzenia sztuki, kierowania się zasadami ekologii – nie tylko, jeśli chodzi o zużycie zasobów, lecz także w sposobie kształtowania relacji międzyludzkich w ramach wspólnej pracy. Artyści coraz częściej eksperymentują także z tym co nie-ludzkie, badając potencjalne międzygatunkowe sojusze oraz eksponując znaczenie i sprawczość podmiotów dotychczas ignorowanych lub traktowanych z antropocentryczną wyższością. Inspiracją w badaniach nad tymi praktykami mogą być różne nurty filozoficzne, które pomagają zrozumieć te zagadnienia, na przykład: posthumanizm, nowy materializm, object-oriented ontology czy realizm spekulatywny. Zachęcamy także do wypróbowywania potencjału tych perspektyw metodologicznych w badaniach nad historią sztuk performatywnych.

Proponowane zagadnienia:

- teorie sztuk performatywnych w obliczu schyłku antropocenu;

- katastrofa klimatyczna w sztuce (case studies);

- ekologia i etyka w produkcji sztuki;

- sploty i sojusze ludzkiego i nie-ludzkiego w sztukach performatywnych;

-  wpływ refleksji nad schyłkiem antropocenu na nasz sposób widzenia zjawisk historycznych.

TERMINY: Prosimy o nadsyłanie abstraktów w języku polskim lub angielskim (3000 znaków; do abstraktu można dołączyć zarys bibliografii) do 15 XII 2022. na adres: pamietnik.teatralny@gmail.com. Pełne teksty (25000–40000 znaków) zgłaszać należy przez stronę internetową do 31 III 2023.