Dziedzictwo polskiej teatrologii – kontynuacje/polemiki/konfrontacje

2022-05-02

Dziedzictwo polskiej teatrologii – kontynuacje/polemiki/konfrontacje

Siedemdziesiąt lat temu, 15 lipca 1952, ukazał się pierwszy zeszyt „Pamiętnika Teatralnego”. Latem 2022 minie trzydzieści lat od śmierci legendarnych redaktorów kwartalnika i wybitnych historyków teatru: Bohdana Korzeniewskiego (1905–1992) i Zbigniewa Raszewskiego (1925–1992). Te rocznice to dobry moment, by rozpocząć kolejny etap refleksji nad tradycją i dziedzictwem polskich badań teatralnych i sprawdzić, do czego dziś one nas inspirują. 

Latem zaczniemy umieszczać w naszym portalu elektroniczne wersje archiwalnych artykułów dawnych redaktorów „Pamiętnika Teatralnego”. Otwieramy też  nowy dział, w którym już w zeszycie 2022/2 pojawią się teksty nawiązujące do prac Zbigniewa Raszewskiego. Zapraszamy do nadsyłania kolejnych artykułów podejmujących dialog z tekstami, które niegdyś nadawały ton badaniom nad teatrem, widowiskami i performansem. Zachęcamy do twórczych kontynuacji albo żywych polemik z pracami zarówno redaktorów „Pamiętnika Teatralnego”, Korzeniewskiego, Raszewskiego czy Timoszewicza (1933–2015), jak i innych autorek i autorów: Stefanii Skwarczyńskiej (1902–1988), Ireny Sławińskiej (1913–2004), Tadeusza Kowzana (1922–2010), Jerzego Gota (1923–2004), Grzegorza Sinki (1923–2000), Jana Błońskiego (1931–2009), Zbigniewa Wilskiego (1934–1995), Marty Fik (1937–1995), Zbigniewa Osińskiego (1939–2018), Sławomira Świontka (1942–2001), Jolanty Brach-Czainy (zm. 2021) i wielu innych. Próba konfrontacji z dziedzictwem polskiej teatrologii może nie tylko pomóc uzupełnić luki w badaniach nad jej historią, lecz także wytyczyć nowe ścieżki badań nad teatrem, dramatem, widowiskami i performansem. Tematów, które warto objąć refleksją, jest wiele, na przykład:

  • teoria i praktyka polskiej historiografii teatralnej;
  • teoria teatru w Polsce w perspektywie komparatystycznej;
  • reinterpretacje – nowe spojrzenie na tematy podejmowane przez poprzednie pokolenia;
  • kontynuacje/konfrontacje – czyli metody polskiej teatrologii w analizie współczesnych zjawisk i problemów;
  • „białe plamy” polskiej teatrologii;
  • teatrologia i performatyka a nowa humanistyka.

TERMINY: Teksty do działu poświęconego dziedzictwu polskiej teatrologii przyjmujemy w  naborze ciągłym za pośrednictwem naszego portalu. Teksty zgłoszone w  wersji gotowej do recenzowania do 15 września 2022 mają szansę  na publikację w tym roku. Autorki i autorów, którzy chcieliby wcześniej skonsultować swój pomysł z redakcją, prosimy o nadsyłanie abstraktów do 15 czerwca 2022 na adres mailowy pamietnik.teatralny@gmail.com.