Końce, zerwania, katastrofy

2020-11-25

„Końce, zerwania, katastrofy” – zapraszamy do nadsyłania artykułów analizujących i interpretujących momenty wyczerpania, przesilenia i schyłku w teatrze i historii teatru. Zachęcamy do szukania tych momentów w historycznych i współczesnych zjawiskach artystycznych lub performansach społecznych. Problemy z nimi związane można rozpatrywać w różnych kontekstach (filozoficznych, społeczno-politycznych, ekonomicznych czy ekologicznych) i w różnych ujęciach metodologicznych (np. studia nad pamięcią, humanistyka ekologiczna, studia nad afektami etc.). Na zgłoszenia czekamy do 10 marca 2021.
Cały czas przyjmujemy także inne teksty mieszczące się w profilu naukowym pisma.