Teatr w kulturach miejskich

2020-11-25

„Teatr w kulturach miejskich” – zapraszamy do nadsyłania artykułów problematyzujących dynamiczną i historycznie zmienną funkcję teatru i widowisk w przestrzeniach i kulturach miejskich oraz doświadczenie miasta w dramacie, teatrze, performansie. Zachęcamy do wypróbowywania różnych inspiracji metodologicznych (geopoetyka i geokrytyka, geografia kulturowa, badania nad kulturą popularną, studia miejskie etc.). Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca 2021.