Marta Górnicka’s «Grundgesetz»: The Chorus as Portrait and Proxy of Political Community


Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza funkcji chóru w redefiniowaniu politycznej wspólnoty „narodu niemieckiego” w plenerowym spektaklu Marty Górnickiej Grundgesetz (Berlin, 2018). Badając relację chóru z publicznością, autorka odwołuje się do masowych widowisk z okresu Republiki Weimarskiej, w których chór miał zarówno reprezentować tworzącą się wspólnotę polityczną, jak i kształtować podmioty polityczne poprzez zbiorowe działanie. Wykorzystując estetyczne i polityczne koncepcje reprezentacji, które przeplatają się w Grundgesetz, autorka pokazuje, w jaki sposób chór Górnickiej zarówno portretuje, jak i inscenizuje „naród niemiecki” jako mnogość ciał i głosów zjednoczonych poprzez prawa podstawowe. Czyniąc chór wspólnotą dostępną dla wszystkich, spektakl kwestionuje sprawczość publiczności jako ciała zbiorowego zdolnego do wspólnego działania w przestrzeni publicznej.


Słowa kluczowe

Marta Górnicka; chór; performans; zgromadzenie; widowisko masowe; reprezentacja; przestrzeń publiczna


Źródło finansowania

The Swiss National Science Foundation (SNSF), research project: “Crisis and Communitas,” Grant No. 100016_182586, https://crisisandcommunitas.com/.


Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 1983.

Blau, Herbert. The Audience. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1990.

Bodek, Richard. Proletarian Performance in Weimar Berlin: Agitprop, Chorus, and Brecht. Columbia: Camden House, 1997.

Brecht, Bertolt. Lehrstücke. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch, 1966.

Brecht, Bertolt. Schriften 1: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1992.

Butler, Judith. Notes Toward a Performative Theory of Assembly. Cambridge: Harvard University Press, 2015.

Calico, Joy H. Brecht at the Opera. Berkeley: University of California Press, 2008.

Fischer-Lichte, Erika. Theatre, Sacrifice, Ritual: Exploring Forms of Political Theatre, London: Routledge, 2005.

Godlewski, Stanisław. “We? The People? On Marta Górnicka’s ‘Constitution for the Chorus of Poles.’ ” Polish Theatre Journal, no. 1 (2018). https://www.polishtheatrejournal.com/index.php/ptj/article/view/110/773.

Hobsbawm, Eric. Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991. London: Abacus, 2003.

Hornauer, Uwe. Laienspiel und Massenchor: Das Arbeitertheater der Kultursozialisten in der Weimarer Republik. Köln: Prometh Verlag, 1985.

Łuksza, Agata. “‘I’m Calling Out to You’: On the Choral Theatre of Marta Górnicka.” Polish Theatre Journal, no. 1 (2015). https://www.polishtheatrejournal.com/index.php/ptj/article/view/53/129.

Marx, Karl. The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. Translated by Daniel de Leon. New York: The International Publishing Co., 1898.

Opel, Anna. “Das sprechende Wir.” Die Deutsche Bühne (March 2020): 44–51.

Pan, David. “Developing a Theater of the Collective: Brecht’s ‘Lehrstücke’ and the Nazi ‘Thingspiele.’ ” Colloquia Germanica 42, no. 4 (2009): 307–326.

Pauly, Katrin. “Chortheater hat revolutionäre Kraft: Marta Górnicka in Interview with Katrin Pauly about the Political Strength of the Chorus Theatre and Political Voice Institute.” Berliner Morgenpost, October 25, 2019. https://gornicka.com/projects/chortheater-hat-revolutionare-kraft-marta-gornicka-in-interview-with-katrin-pauly/.

Rancière, Jacques. The Emancipated Spectator. Translated by Gregory Elliott. London: Verso, 2009.

Sasse, Sylvia. “Den Staat an seine Gesetze erinnern: Dissidenz als Wissen vom Recht.” In Wissen, was Recht ist, edited by Monika Dommann, Kijan Malte Espahangizi, and Svenja Goltermann, 107–131. Zurich: Diaphanes, 2015.

Schleef, Einar. Droge Faust Parsifal. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1997.

Spivak, Gayatri Chakravorty. “Can the Subaltern Speak?” In Marxism and the Interpretation of Culture, edited by Cary Nelson and Lawrence Grossberg, 71–313. Basingstoke: Macmillan Education, 1988.


Opublikowane : 2021-10-13


Décaillet, L. (2021) „Marta Górnicka’s «Grundgesetz»: The Chorus as Portrait and Proxy of Political Community”, Pamiętnik Teatralny, 70(3), s. 123-143. doi: 10.36744/pt.830.

Louise Décaillet  louise.decaillet@uzh.ch
University of Zurich  Szwajcaria

Doktorantka kulturoznawstwa na Uniwersytecie w Zurychu, członkini projektu SNSF Crisis and Communitas. Performative Concepts of Commonality in the Polish Culture since the Beginning of the 20th Century. Studiowała literaturę niemiecką i francuską w Genewie i ukończyła studia z zakresu analizy kulturowej na Uniwersytecie w Zurychu, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego teatru i performansu. W latach 2018-2019 prowadziła zajęcia z literatury francuskiej, współtłumaczyła książkę Milo Raua Global Realism (Verbrecher Verlag, 2018). Pisze pracę doktorską na temat Bodies of the Public. Formats of Commonality in Contemporary Performative Practices. Zainteresowania badawcze: praktyki performatywne i sztuka współczesna, polityczność widowni i partycypacja, historia i teoria teatru, studia kulturowe.Łączna liczba odsłon: 113
Łączna liczba pobrań PDF: 106


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.