Marta Górnicka’s «Grundgesetz»: The Chorus as Portrait and Proxy of Political Community

Louise Décaillet

louise.decaillet@uzh.ch
University of Zurich (Szwajcaria)

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza funkcji chóru w redefiniowaniu politycznej wspólnoty „narodu niemieckiego” w plenerowym spektaklu Marty Górnickiej Grundgesetz (Berlin, 2018). Badając relację chóru z publicznością, autorka odwołuje się do masowych widowisk z okresu Republiki Weimarskiej, w których chór miał zarówno reprezentować tworzącą się wspólnotę polityczną, jak i kształtować podmioty polityczne poprzez zbiorowe działanie. Wykorzystując estetyczne i polityczne koncepcje reprezentacji, które przeplatają się w Grundgesetz, autorka pokazuje, w jaki sposób chór Górnickiej zarówno portretuje, jak i inscenizuje „naród niemiecki” jako mnogość ciał i głosów zjednoczonych poprzez prawa podstawowe. Czyniąc chór wspólnotą dostępną dla wszystkich, spektakl kwestionuje sprawczość publiczności jako ciała zbiorowego zdolnego do wspólnego działania w przestrzeni publicznej.

Instytucje finansujące

The Swiss National Science Foundation (SNSF), research project: “Crisis and Communitas,” Grant No. 100016_182586, https://crisisandcommunitas.com/.

Słowa kluczowe:

Marta Górnicka, chór, performans, zgromadzenie, widowisko masowe, reprezentacja, przestrzeń publiczna

Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 1983.
  Google Scholar

Blau, Herbert. The Audience. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1990.
  Google Scholar

Bodek, Richard. Proletarian Performance in Weimar Berlin: Agitprop, Chorus, and Brecht. Columbia: Camden House, 1997.
  Google Scholar

Brecht, Bertolt. Lehrstücke. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch, 1966.
  Google Scholar

Brecht, Bertolt. Schriften 1: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1992.
  Google Scholar

Butler, Judith. Notes Toward a Performative Theory of Assembly. Cambridge: Harvard University Press, 2015.
DOI: https://doi.org/10.4159/9780674495548   Google Scholar

Calico, Joy H. Brecht at the Opera. Berkeley: University of California Press, 2008.
DOI: https://doi.org/10.1525/9780520942813   Google Scholar

Fischer-Lichte, Erika. Theatre, Sacrifice, Ritual: Exploring Forms of Political Theatre, London: Routledge, 2005.
  Google Scholar

Godlewski, Stanisław. “We? The People? On Marta Górnicka’s ‘Constitution for the Chorus of Poles.’ ” Polish Theatre Journal, no. 1 (2018). https://www.polishtheatrejournal.com/index.php/ptj/article/view/110/773.
  Google Scholar

Hobsbawm, Eric. Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991. London: Abacus, 2003.
  Google Scholar

Hornauer, Uwe. Laienspiel und Massenchor: Das Arbeitertheater der Kultursozialisten in der Weimarer Republik. Köln: Prometh Verlag, 1985.
  Google Scholar

Łuksza, Agata. “‘I’m Calling Out to You’: On the Choral Theatre of Marta Górnicka.” Polish Theatre Journal, no. 1 (2015). https://www.polishtheatrejournal.com/index.php/ptj/article/view/53/129.
  Google Scholar

Marx, Karl. The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. Translated by Daniel de Leon. New York: The International Publishing Co., 1898.
  Google Scholar

Opel, Anna. “Das sprechende Wir.” Die Deutsche Bühne (March 2020): 44–51.
  Google Scholar

Pan, David. “Developing a Theater of the Collective: Brecht’s ‘Lehrstücke’ and the Nazi ‘Thingspiele.’ ” Colloquia Germanica 42, no. 4 (2009): 307–326.
  Google Scholar

Pauly, Katrin. “Chortheater hat revolutionäre Kraft: Marta Górnicka in Interview with Katrin Pauly about the Political Strength of the Chorus Theatre and Political Voice Institute.” Berliner Morgenpost, October 25, 2019. https://gornicka.com/projects/chortheater-hat-revolutionare-kraft-marta-gornicka-in-interview-with-katrin-pauly/.
  Google Scholar

Rancière, Jacques. The Emancipated Spectator. Translated by Gregory Elliott. London: Verso, 2009.
  Google Scholar

Sasse, Sylvia. “Den Staat an seine Gesetze erinnern: Dissidenz als Wissen vom Recht.” In Wissen, was Recht ist, edited by Monika Dommann, Kijan Malte Espahangizi, and Svenja Goltermann, 107–131. Zurich: Diaphanes, 2015.
  Google Scholar

Schleef, Einar. Droge Faust Parsifal. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1997.
  Google Scholar

Spivak, Gayatri Chakravorty. “Can the Subaltern Speak?” In Marxism and the Interpretation of Culture, edited by Cary Nelson and Lawrence Grossberg, 71–313. Basingstoke: Macmillan Education, 1988.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-19059-1_20   Google Scholar


Opublikowane
2021-10-13

Cited By / Share

Décaillet, L. (2021) „Marta Górnicka’s «Grundgesetz»: The Chorus as Portrait and Proxy of Political Community”, Pamiętnik Teatralny, 70(3), s. 123–143. doi: 10.36744/pt.830.

Autorzy

Louise Décaillet 
louise.decaillet@uzh.ch
University of Zurich Szwajcaria

Doktorantka kulturoznawstwa na Uniwersytecie w Zurychu, członkini projektu SNSF Crisis and Communitas. Performative Concepts of Commonality in the Polish Culture since the Beginning of the 20th Century. Studiowała literaturę niemiecką i francuską w Genewie i ukończyła studia z zakresu analizy kulturowej na Uniwersytecie w Zurychu, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego teatru i performansu. W latach 2018-2019 prowadziła zajęcia z literatury francuskiej, współtłumaczyła książkę Milo Raua Global Realism (Verbrecher Verlag, 2018). Pisze pracę doktorską na temat Bodies of the Public. Formats of Commonality in Contemporary Performative Practices. Zainteresowania badawcze: praktyki performatywne i sztuka współczesna, polityczność widowni i partycypacja, historia i teoria teatru, studia kulturowe.Statystyki

Abstract views: 233
PDF downloads: 218


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Louise Décaillet

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.