Marta Górnicka’s «Grundgesetz»: The Chorus as Portrait and Proxy of Political Community

Louise Décaillet

louise.decaillet@uzh.ch
University of Zurich (Szwajcaria)

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza funkcji chóru w redefiniowaniu politycznej wspólnoty „narodu niemieckiego” w plenerowym spektaklu Marty Górnickiej Grundgesetz (Berlin, 2018). Badając relację chóru z publicznością, autorka odwołuje się do masowych widowisk z okresu Republiki Weimarskiej, w których chór miał zarówno reprezentować tworzącą się wspólnotę polityczną, jak i kształtować podmioty polityczne poprzez zbiorowe działanie. Wykorzystując estetyczne i polityczne koncepcje reprezentacji, które przeplatają się w Grundgesetz, autorka pokazuje, w jaki sposób chór Górnickiej zarówno portretuje, jak i inscenizuje „naród niemiecki” jako mnogość ciał i głosów zjednoczonych poprzez prawa podstawowe. Czyniąc chór wspólnotą dostępną dla wszystkich, spektakl kwestionuje sprawczość publiczności jako ciała zbiorowego zdolnego do wspólnego działania w przestrzeni publicznej.

Instytucje finansujące

The Swiss National Science Foundation (SNSF), research project: “Crisis and Communitas,” Grant No. 100016_182586, https://crisisandcommunitas.com/.

Słowa kluczowe:

Marta Górnicka, chór, performans, zgromadzenie, widowisko masowe, reprezentacja, przestrzeń publiczna

Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 1983.
  Google Scholar

Blau, Herbert. The Audience. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1990.
  Google Scholar

Bodek, Richard. Proletarian Performance in Weimar Berlin: Agitprop, Chorus, and Brecht. Columbia: Camden House, 1997.
  Google Scholar

Brecht, Bertolt. Lehrstücke. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch, 1966.
  Google Scholar

Brecht, Bertolt. Schriften 1: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1992.
  Google Scholar

Butler, Judith. Notes Toward a Performative Theory of Assembly. Cambridge: Harvard University Press, 2015.
DOI: https://doi.org/10.4159/9780674495548   Google Scholar

Calico, Joy H. Brecht at the Opera. Berkeley: University of California Press, 2008.
DOI: https://doi.org/10.1525/9780520942813   Google Scholar

Fischer-Lichte, Erika. Theatre, Sacrifice, Ritual: Exploring Forms of Political Theatre, London: Routledge, 2005.
  Google Scholar

Godlewski, Stanisław. “We? The People? On Marta Górnicka’s ‘Constitution for the Chorus of Poles.’ ” Polish Theatre Journal, no. 1 (2018). https://www.polishtheatrejournal.com/index.php/ptj/article/view/110/773.
  Google Scholar

Hobsbawm, Eric. Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991. London: Abacus, 2003.
  Google Scholar

Hornauer, Uwe. Laienspiel und Massenchor: Das Arbeitertheater der Kultursozialisten in der Weimarer Republik. Köln: Prometh Verlag, 1985.
  Google Scholar

Łuksza, Agata. “‘I’m Calling Out to You’: On the Choral Theatre of Marta Górnicka.” Polish Theatre Journal, no. 1 (2015). https://www.polishtheatrejournal.com/index.php/ptj/article/view/53/129.
  Google Scholar

Marx, Karl. The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. Translated by Daniel de Leon. New York: The International Publishing Co., 1898.
  Google Scholar

Opel, Anna. “Das sprechende Wir.” Die Deutsche Bühne (March 2020): 44–51.
  Google Scholar

Pan, David. “Developing a Theater of the Collective: Brecht’s ‘Lehrstücke’ and the Nazi ‘Thingspiele.’ ” Colloquia Germanica 42, no. 4 (2009): 307–326.
  Google Scholar

Pauly, Katrin. “Chortheater hat revolutionäre Kraft: Marta Górnicka in Interview with Katrin Pauly about the Political Strength of the Chorus Theatre and Political Voice Institute.” Berliner Morgenpost, October 25, 2019. https://gornicka.com/projects/chortheater-hat-revolutionare-kraft-marta-gornicka-in-interview-with-katrin-pauly/.
  Google Scholar

Rancière, Jacques. The Emancipated Spectator. Translated by Gregory Elliott. London: Verso, 2009.
  Google Scholar

Sasse, Sylvia. “Den Staat an seine Gesetze erinnern: Dissidenz als Wissen vom Recht.” In Wissen, was Recht ist, edited by Monika Dommann, Kijan Malte Espahangizi, and Svenja Goltermann, 107–131. Zurich: Diaphanes, 2015.
  Google Scholar

Schleef, Einar. Droge Faust Parsifal. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1997.
  Google Scholar

Spivak, Gayatri Chakravorty. “Can the Subaltern Speak?” In Marxism and the Interpretation of Culture, edited by Cary Nelson and Lawrence Grossberg, 71–313. Basingstoke: Macmillan Education, 1988.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-19059-1_20   Google Scholar


Opublikowane
2021-10-13

Cited By / Share

Décaillet, L. (2021) „Marta Górnicka’s «Grundgesetz»: The Chorus as Portrait and Proxy of Political Community”, Pamiętnik Teatralny, 70(3), s. 123–143. doi: 10.36744/pt.830.

Autorzy

Louise Décaillet 
louise.decaillet@uzh.ch
University of Zurich Szwajcaria

Doktorantka kulturoznawstwa na Uniwersytecie w Zurychu, członkini projektu SNSF Crisis and Communitas. Performative Concepts of Commonality in the Polish Culture since the Beginning of the 20th Century. Studiowała literaturę niemiecką i francuską w Genewie i ukończyła studia z zakresu analizy kulturowej na Uniwersytecie w Zurychu, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego teatru i performansu. W latach 2018-2019 prowadziła zajęcia z literatury francuskiej, współtłumaczyła książkę Milo Raua Global Realism (Verbrecher Verlag, 2018). Pisze pracę doktorską na temat Bodies of the Public. Formats of Commonality in Contemporary Performative Practices. Zainteresowania badawcze: praktyki performatywne i sztuka współczesna, polityczność widowni i partycypacja, historia i teoria teatru, studia kulturowe.Statystyki

Abstract views: 336
PDF downloads: 314


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Louise Décaillet

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.