Performing «Polishness»


Abstrakt

Artykuł jest recenzją książki Dariusza Kosińskiego Performing Poland: Rethinking Histories and Theatres (Aberystwyth 2019). Autor podkreśla, że jest to próba przedstawienia kilku wieków historii polskiego teatru i performansu międzynarodowej publiczności. Książka została podzielona na pięć części, które zachodzą na siebie chronologicznie i składają się na syntetyczny obraz polskiego teatru: teatr świąt, teatr pytań fundamentalnych, teatr narodowy, teatr polityczny i teatr kulturalnego miasta. Recenzent zwraca uwagę na problematyczny aspekt zaproponowanego w książce ujęcia. Kosiński, podkreślając rolę teatru i performansu w utwierdzaniu polskiej tożsamości narodowej, nie bierze pod uwagę skomplikowanego i wieloaspektowego charakteru każdej tożsamości narodowej.

 


Słowa kluczowe

historia teatru w Polsce; historie teatrów narodowych; tożsamość narodowaKosiński, Dariusz. Performing Poland: Rethinking Histories and Theatres. Translated by Paul Vickers. Aberystwyth: Instytut Teatralny and Performance Research Books, 2019.


Opublikowane : 2021-06-23


Wilmer, S. (2021) „Performing «Polishness»”, Pamiętnik Teatralny, 70(2), s. 165-169. doi: 10.36744/pt.823.

S.E. Wilmer  SWILMER@tcd.ie
Trinity College Dublin  Irlandia

Emerytowany profesor Kolegium Trójcy Świętej w Dublinie, gdzie kierował Wydziałem Dramatu, Filmu i Muzyki. Wykładał na Uniwersytecie Stanforda i Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Jest też dramaturgiem. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół  historiografii teatru narodowego, zagadnienia tożsamości oraz aspektów filozoficznych teatru i dramatu. Autor książek: Performing Statelessness in Europe (Palgrave Macmillan, 2018), Theatre, Society and the Nation: Staging American Identities (Cambridge University Press, 2002); The Dynamic World of Finnish Theatre (Like Press, 2006). Redaktor i współredaktor: National Theatres in a Changing Europe (Palgrave Mcmillan 2008), Interrogating Antigone in Postmodern Philosophy and Criticism (Oxford University Press, 2010); Deleuze and Beckett (Palgrave Macmillan, 2015); Resisting Biopolitics: Philosophical, Political and Performative Strategies (Routledge 2016), Deleuze, Guattari and the Art of Multiplicity (Edinburgh University Press, 2020).

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.