A Reading of Community


Abstrakt

Rozważania dotyczące idei, form i praktyk communitas tworzą od lat osiemdziesiątych XX wieku osobny dyskurs filozoficznopolityczny. Artykuł jest refleksją nad tym, w jaki sposób Jean-Luc Nancy ustanawia „wspólnotę pisania [i] pisanie wspólnoty”, jak w jego ujęciu wspólnota „współ-zjawia się” z pisarstwem filozoficznym. Wychodząc od refleksji Nancy’ego, autorka modyfikuje spojrzenie na pisanie – zarówno jako tekst, jak i praktykę – by skupić się na konfrontacji ze wspólnotą w czytaniu. Poprzez poetologiczny rozbiór eseju La Communauté affrontée (2001) bada tekstualną inscenizację wspólnoty i afektywną interakcję między tekstem a cielesnością. Jej osobista lektura nie tylko aktywizuje ekstatyczny potencjał pisarstwa Nancy’ego prowadzący ku postulowanej wspólnocie tych, którzy nie mają wspólnoty, lecz także ujawnia jego estetyczne, społeczne i polityczne implikacje. Artykuł analitycznie rekonstruuje zatem tekstualne mikroperformanse wspólnoty w pisaniu jako performatywną konfrontację wpisaną w czytanie.


Słowa kluczowe

filozofia; wspólnota; czytanie; pisanie; Jean-Luc Nancy; performans; afekty; tożsamość


Źródło finansowania

The Swiss National Science Foundation (SNSF), research project: “Crisis and Communitas,” Grant No. 100016_182586, https://crisisandcommunitas.com/.


Ahern, Stephen, ed. Affect Theory and Literary Critical Practice: A Feel for the Text. Cham: Palgrave Macmillan, 2019.

Ahern, Stephen. “Introduction: A Feel for the Text.” In Ahern, Affect Theory, 1–21.

Bailly, Jean-Christophe. “‘nous’ ne nous entoure pas.” Vacarme 69, no. 4 (2014): 172–195.

Bal, Mieke. Double Exposures: The Subject of Cultural Analysis. New York: Routledge, 1996.

Bird, Gregory. “Community Beyond Hypostasis: Nancy Responds to Blanchot.” Angelaki 13, no. 1 (2008): 3–26. https://doi.org/10.1080/09697250802156018.

Bird, Greg. Containing Community: From Political Economy to Ontology in Agamben, Esposito, and Nancy. Albany: State University of New York Press, 2016.

Blanchot, Maurice. The Unavowable Community. Translated by Pierre Joris. Barrytown, NY: Station Hill, 1988.

Bouttier, Sarah. “Creaturely Texts, Texts on Creatures.” European Journal of English Studies 19, no. 1 (2015): 111–122. https://doi.org/10.1080/13825577.2015.1004917.

Buck-Morss, Susan. “A Commonist Ethics.” In The Idea of Communism 2: The New York Conference, edited by Slavoj Žižek, 57–75. London: Verso, 2013. http://susanbuckmorss.info/7 text/commonist-ethics/.

Cixous, Hélène. “Savoir.” In Hélène Cixous and Jacques Derrida,Veils, translated by Geoffrey Bennington, 1–16. Stanford: Stanford University Press, 2001.

Derrida, Jacques. Margins of Philosophy. Translated by Alan Bass. Chicago: The University of Chicago Press, 2009.

Derrida, Jacques. On Touching—Jean-Luc Nancy. Translated by Christine Irizarry. Stanford: Stanford University Press, 2005.

Haraway, Donna J. “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective.” In Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature, 183–201. New York: Routledge, 1991.

James, Ian. “Naming the Nothing: Nancy and Blanchot on Community.” Culture, Theory and Critique 51, no. 2 (2010): 171–187. https://doi.org/10.1080/14735784.2010.496594.

Johnson, Barbara. “Writing.” In Literary Theory: An Anthology, edited by Julie Rivkin and Michael Ryan, 528–535. Chichester: Wiley Blackwell, 2017.

Kristeva, Julia. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. Translated by Thomas Gora, Alice Jardine, and Leon S. Roudiez. New York: Columbia University Press, 1980.

Martínez Olguín, Juan José. “La communauté déplacée: Écriture et communauté dans le dialogue entre Maurice Blanchot et Jean-Luc Nancy.” Agora: Papeles de Filosofía 38, no. 2 (2019). https://doi.org/10.15304/ag.38.2.5610.

Mohan, Shaj. “The Marvelous Births of Jean-Luc Nancy.” Crisis and Communitas, project website, October 22, 2020. https://crisisandcommunitas.com/?communitas=the-marvelous-births-of-jean-luc-nancy.

Nancy, Jean-Luc. Being Singular Plural. Translated by Robert D. Richardson. Stanford: Stanford University Press, 2000.

Nancy, Jean-Luc. Corpus. Translated by Richard A. Rand. New York: Fordham University Press, 2008.

Nancy, Jean-Luc. Corpus II: Writings on Sexuality. Translated by Anne O’Byrne. New York: Fordham University Press, 2013.

Nancy, Jean-Luc. “La communauté désoeuvrée.” Aléa 4 (1983): 11–49.

Nancy, Jean-Luc. “La Comparution/The Compearance: From the Existence of ‘Communism’ to the Community of ‘Existence.’” Political Theory 20, no. 3 (1992): 371–398. https:// doi.org/10.1177/0090591792020003001.

Nancy, Jean-Luc. “The Birth of Breasts.” In Corpus II, 23–69.

Nancy, Jean-Luc. “The Confronted Community a.” Postcolonial Studies 6, no. 1 (2003): 23–36. https://doi.org/10.1080/13688790308110.

Nancy, Jean-Luc. The Disavowed Community. Translated by Philip Armstrong. New York: Fordham University Press, 2016.

Nancy, Jean-Luc. The Inoperative Community. Translated by Peter Connor, Lisa Garbus, Michael Holland, and Simona Sawhney. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991.

Postlewait, Thomas, and Tracy C. Davis. “Theatricality: An Introduction.” In Theatricality, edited by Thomas Postlewait and Tracy C. Davis, 1–39. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Schramm, Helmar. Karneval des Denkens: Theatralität im Spiegel philosophischer Texte des 16. und 17. Jahrhunderts. Berlin: Akademie Verlag, 1996.

Serres, Michel. The Five Senses: A Philosophy of Mingled Bodies (I). Translated by Margaret Sankey and Peter Cowley. London: Continuum, 2008.

Showalter, Elaine. “Feminist Criticism in the Wilderness.” Critical Inquiry 8, no. 2 (1981): 179–205.

Vallelly, Neil. “(Non-)Belief in Things: Affect Theory and a New Literary Materialism.” In Ahern, Affect Theory, 45–63.


Opublikowane : 2021-10-13


Seiler, N. (2021) „A Reading of Community”, Pamiętnik Teatralny, 70(3), s. 57-72. doi: 10.36744/pt.822.

Nina Seiler  nina.seiler@uzh.ch
Uniwersytet w Zurychu  Szwajcaria
https://orcid.org/0000-0002-8006-5917

dr, pracuje na Wydziale Slawistyki w Uniwersytecie w Zurichu. Współtworzy projekt SNSF "Crisis and Communitas. Performative Concepts of Commonality in the Polish Culture since the Beginning of the 20th Century". Obecnie zajmuje się tematem Marca '68 w perspektywie komunitarnej i posthumanistycznej.  Studiowała slawistykę, kulturę popularną i gender studies. Dwa lata spędziła na stypendiach w polskich instytucjach naukowych (UJ i IBL PAN). W 2017 na Uniwersytecie w Zurychu obroniła rozprawe doktorską na temat polskiej krytyki feministycznej lat 90. XX w.  W 2018 opublikowała książkę Privatisierte Weiblichkeit. Genealogien und Einbettungsstrategien in der feministischen Kritik im postsozialistischen Polen (Prywatyzowana kobiecość: Genealogie i strategie krytyki feministycznej w post-socjalistycznej Polsce), która wkrótce ukaże się w polskim przekładzie.Łączna liczba odsłon: 85
Łączna liczba pobrań PDF: 57


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.