A Reading of Community

Nina Seiler

nina.seiler@uzh.ch
Uniwersytet w Zurychu (Szwajcaria)
https://orcid.org/0000-0002-8006-5917

Abstrakt

Rozważania dotyczące idei, form i praktyk communitas tworzą od lat osiemdziesiątych XX wieku osobny dyskurs filozoficznopolityczny. Artykuł jest refleksją nad tym, w jaki sposób Jean-Luc Nancy ustanawia „wspólnotę pisania [i] pisanie wspólnoty”, jak w jego ujęciu wspólnota „współ-zjawia się” z pisarstwem filozoficznym. Wychodząc od refleksji Nancy’ego, autorka modyfikuje spojrzenie na pisanie – zarówno jako tekst, jak i praktykę – by skupić się na konfrontacji ze wspólnotą w czytaniu. Poprzez poetologiczny rozbiór eseju La Communauté affrontée (2001) bada tekstualną inscenizację wspólnoty i afektywną interakcję między tekstem a cielesnością. Jej osobista lektura nie tylko aktywizuje ekstatyczny potencjał pisarstwa Nancy’ego prowadzący ku postulowanej wspólnocie tych, którzy nie mają wspólnoty, lecz także ujawnia jego estetyczne, społeczne i polityczne implikacje. Artykuł analitycznie rekonstruuje zatem tekstualne mikroperformanse wspólnoty w pisaniu jako performatywną konfrontację wpisaną w czytanie.

Instytucje finansujące

The Swiss National Science Foundation (SNSF), research project: “Crisis and Communitas,” Grant No. 100016_182586, https://crisisandcommunitas.com/.

Słowa kluczowe:

filozofia, wspólnota, czytanie, pisanie, Jean-Luc Nancy, performans, afekty, tożsamość

Ahern, Stephen, ed. Affect Theory and Literary Critical Practice: A Feel for the Text. Cham: Palgrave Macmillan, 2019.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-97268-8   Google Scholar

Ahern, Stephen. “Introduction: A Feel for the Text.” In Ahern, Affect Theory, 1–21.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-97268-8_1   Google Scholar

Bailly, Jean-Christophe. “‘nous’ ne nous entoure pas.” Vacarme 69, no. 4 (2014): 172–195.
DOI: https://doi.org/10.3917/vaca.069.0172   Google Scholar

Bal, Mieke. Double Exposures: The Subject of Cultural Analysis. New York: Routledge, 1996.
  Google Scholar

Bird, Gregory. “Community Beyond Hypostasis: Nancy Responds to Blanchot.” Angelaki 13, no. 1 (2008): 3–26. https://doi.org/10.1080/09697250802156018.
DOI: https://doi.org/10.1080/09697250802156018   Google Scholar

Bird, Greg. Containing Community: From Political Economy to Ontology in Agamben, Esposito, and Nancy. Albany: State University of New York Press, 2016.
  Google Scholar

Blanchot, Maurice. The Unavowable Community. Translated by Pierre Joris. Barrytown, NY: Station Hill, 1988.
  Google Scholar

Bouttier, Sarah. “Creaturely Texts, Texts on Creatures.” European Journal of English Studies 19, no. 1 (2015): 111–122. https://doi.org/10.1080/13825577.2015.1004917.
DOI: https://doi.org/10.1080/13825577.2015.1004917   Google Scholar

Buck-Morss, Susan. “A Commonist Ethics.” In The Idea of Communism 2: The New York Conference, edited by Slavoj Žižek, 57–75. London: Verso, 2013. http://susanbuckmorss.info/7 text/commonist-ethics/.
  Google Scholar

Cixous, Hélène. “Savoir.” In Hélène Cixous and Jacques Derrida,Veils, translated by Geoffrey Bennington, 1–16. Stanford: Stanford University Press, 2001.
  Google Scholar

Derrida, Jacques. Margins of Philosophy. Translated by Alan Bass. Chicago: The University of Chicago Press, 2009.
  Google Scholar

Derrida, Jacques. On Touching—Jean-Luc Nancy. Translated by Christine Irizarry. Stanford: Stanford University Press, 2005.
  Google Scholar

Haraway, Donna J. “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective.” In Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature, 183–201. New York: Routledge, 1991.
  Google Scholar

James, Ian. “Naming the Nothing: Nancy and Blanchot on Community.” Culture, Theory and Critique 51, no. 2 (2010): 171–187. https://doi.org/10.1080/14735784.2010.496594.
DOI: https://doi.org/10.1080/14735784.2010.496594   Google Scholar

Johnson, Barbara. “Writing.” In Literary Theory: An Anthology, edited by Julie Rivkin and Michael Ryan, 528–535. Chichester: Wiley Blackwell, 2017.
  Google Scholar

Kristeva, Julia. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. Translated by Thomas Gora, Alice Jardine, and Leon S. Roudiez. New York: Columbia University Press, 1980.
  Google Scholar

Martínez Olguín, Juan José. “La communauté déplacée: Écriture et communauté dans le dialogue entre Maurice Blanchot et Jean-Luc Nancy.” Agora: Papeles de Filosofía 38, no. 2 (2019). https://doi.org/10.15304/ag.38.2.5610.
DOI: https://doi.org/10.15304/ag.38.2.5610   Google Scholar

Mohan, Shaj. “The Marvelous Births of Jean-Luc Nancy.” Crisis and Communitas, project website, October 22, 2020. https://crisisandcommunitas.com/?communitas=the-marvelous-births-of-jean-luc-nancy.
  Google Scholar

Nancy, Jean-Luc. Being Singular Plural. Translated by Robert D. Richardson. Stanford: Stanford University Press, 2000.
  Google Scholar

Nancy, Jean-Luc. Corpus. Translated by Richard A. Rand. New York: Fordham University Press, 2008.
  Google Scholar

Nancy, Jean-Luc. Corpus II: Writings on Sexuality. Translated by Anne O’Byrne. New York: Fordham University Press, 2013.
  Google Scholar

Nancy, Jean-Luc. “La communauté désoeuvrée.” Aléa 4 (1983): 11–49.
  Google Scholar

Nancy, Jean-Luc. “La Comparution/The Compearance: From the Existence of ‘Communism’ to the Community of ‘Existence.’” Political Theory 20, no. 3 (1992): 371–398. https:// doi.org/10.1177/0090591792020003001.
DOI: https://doi.org/10.1177/0090591792020003001   Google Scholar

Nancy, Jean-Luc. “The Birth of Breasts.” In Corpus II, 23–69.
  Google Scholar

Nancy, Jean-Luc. “The Confronted Community a.” Postcolonial Studies 6, no. 1 (2003): 23–36. https://doi.org/10.1080/13688790308110.
DOI: https://doi.org/10.1080/13688790308110   Google Scholar

Nancy, Jean-Luc. The Disavowed Community. Translated by Philip Armstrong. New York: Fordham University Press, 2016.
DOI: https://doi.org/10.5422/fordham/9780823273843.001.0001   Google Scholar

Nancy, Jean-Luc. The Inoperative Community. Translated by Peter Connor, Lisa Garbus, Michael Holland, and Simona Sawhney. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991.
  Google Scholar

Postlewait, Thomas, and Tracy C. Davis. “Theatricality: An Introduction.” In Theatricality, edited by Thomas Postlewait and Tracy C. Davis, 1–39. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
  Google Scholar

Schramm, Helmar. Karneval des Denkens: Theatralität im Spiegel philosophischer Texte des 16. und 17. Jahrhunderts. Berlin: Akademie Verlag, 1996.
  Google Scholar

Serres, Michel. The Five Senses: A Philosophy of Mingled Bodies (I). Translated by Margaret Sankey and Peter Cowley. London: Continuum, 2008.
  Google Scholar

Showalter, Elaine. “Feminist Criticism in the Wilderness.” Critical Inquiry 8, no. 2 (1981): 179–205.
DOI: https://doi.org/10.1086/448150   Google Scholar

Vallelly, Neil. “(Non-)Belief in Things: Affect Theory and a New Literary Materialism.” In Ahern, Affect Theory, 45–63.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-97268-8_3   Google Scholar


Opublikowane
2021-10-13

Cited By / Share

Seiler, N. (2021) „A Reading of Community”, Pamiętnik Teatralny, 70(3), s. 57–72. doi: 10.36744/pt.822.

Autorzy

Nina Seiler 
nina.seiler@uzh.ch
Uniwersytet w Zurychu Szwajcaria
https://orcid.org/0000-0002-8006-5917

dr, pracuje na Wydziale Slawistyki w Uniwersytecie w Zurichu. Współtworzy projekt SNSF "Crisis and Communitas. Performative Concepts of Commonality in the Polish Culture since the Beginning of the 20th Century". Obecnie zajmuje się tematem Marca '68 w perspektywie komunitarnej i posthumanistycznej.  Studiowała slawistykę, kulturę popularną i gender studies. Dwa lata spędziła na stypendiach w polskich instytucjach naukowych (UJ i IBL PAN). W 2017 na Uniwersytecie w Zurychu obroniła rozprawe doktorską na temat polskiej krytyki feministycznej lat 90. XX w.  W 2018 opublikowała książkę Privatisierte Weiblichkeit. Genealogien und Einbettungsstrategien in der feministischen Kritik im postsozialistischen Polen (Prywatyzowana kobiecość: Genealogie i strategie krytyki feministycznej w post-socjalistycznej Polsce), która wkrótce ukaże się w polskim przekładzie.Statystyki

Abstract views: 213
PDF downloads: 130


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Nina Seiler

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.