A Reading of Community

Nina Seiler

nina.seiler@uzh.ch
Uniwersytet w Zurychu (Szwajcaria)
https://orcid.org/0000-0002-8006-5917

Abstrakt

Rozważania dotyczące idei, form i praktyk communitas tworzą od lat osiemdziesiątych XX wieku osobny dyskurs filozoficznopolityczny. Artykuł jest refleksją nad tym, w jaki sposób Jean-Luc Nancy ustanawia „wspólnotę pisania [i] pisanie wspólnoty”, jak w jego ujęciu wspólnota „współ-zjawia się” z pisarstwem filozoficznym. Wychodząc od refleksji Nancy’ego, autorka modyfikuje spojrzenie na pisanie – zarówno jako tekst, jak i praktykę – by skupić się na konfrontacji ze wspólnotą w czytaniu. Poprzez poetologiczny rozbiór eseju La Communauté affrontée (2001) bada tekstualną inscenizację wspólnoty i afektywną interakcję między tekstem a cielesnością. Jej osobista lektura nie tylko aktywizuje ekstatyczny potencjał pisarstwa Nancy’ego prowadzący ku postulowanej wspólnocie tych, którzy nie mają wspólnoty, lecz także ujawnia jego estetyczne, społeczne i polityczne implikacje. Artykuł analitycznie rekonstruuje zatem tekstualne mikroperformanse wspólnoty w pisaniu jako performatywną konfrontację wpisaną w czytanie.

Instytucje finansujące

The Swiss National Science Foundation (SNSF), research project: “Crisis and Communitas,” Grant No. 100016_182586, https://crisisandcommunitas.com/.

Słowa kluczowe:

filozofia, wspólnota, czytanie, pisanie, Jean-Luc Nancy, performans, afekty, tożsamość

Ahern, Stephen, ed. Affect Theory and Literary Critical Practice: A Feel for the Text. Cham: Palgrave Macmillan, 2019.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-97268-8   Google Scholar

Ahern, Stephen. “Introduction: A Feel for the Text.” In Ahern, Affect Theory, 1–21.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-97268-8_1   Google Scholar

Bailly, Jean-Christophe. “‘nous’ ne nous entoure pas.” Vacarme 69, no. 4 (2014): 172–195.
DOI: https://doi.org/10.3917/vaca.069.0172   Google Scholar

Bal, Mieke. Double Exposures: The Subject of Cultural Analysis. New York: Routledge, 1996.
  Google Scholar

Bird, Gregory. “Community Beyond Hypostasis: Nancy Responds to Blanchot.” Angelaki 13, no. 1 (2008): 3–26. https://doi.org/10.1080/09697250802156018.
DOI: https://doi.org/10.1080/09697250802156018   Google Scholar

Bird, Greg. Containing Community: From Political Economy to Ontology in Agamben, Esposito, and Nancy. Albany: State University of New York Press, 2016.
  Google Scholar

Blanchot, Maurice. The Unavowable Community. Translated by Pierre Joris. Barrytown, NY: Station Hill, 1988.
  Google Scholar

Bouttier, Sarah. “Creaturely Texts, Texts on Creatures.” European Journal of English Studies 19, no. 1 (2015): 111–122. https://doi.org/10.1080/13825577.2015.1004917.
DOI: https://doi.org/10.1080/13825577.2015.1004917   Google Scholar

Buck-Morss, Susan. “A Commonist Ethics.” In The Idea of Communism 2: The New York Conference, edited by Slavoj Žižek, 57–75. London: Verso, 2013. http://susanbuckmorss.info/7 text/commonist-ethics/.
  Google Scholar

Cixous, Hélène. “Savoir.” In Hélène Cixous and Jacques Derrida,Veils, translated by Geoffrey Bennington, 1–16. Stanford: Stanford University Press, 2001.
  Google Scholar

Derrida, Jacques. Margins of Philosophy. Translated by Alan Bass. Chicago: The University of Chicago Press, 2009.
  Google Scholar

Derrida, Jacques. On Touching—Jean-Luc Nancy. Translated by Christine Irizarry. Stanford: Stanford University Press, 2005.
  Google Scholar

Haraway, Donna J. “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective.” In Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature, 183–201. New York: Routledge, 1991.
  Google Scholar

James, Ian. “Naming the Nothing: Nancy and Blanchot on Community.” Culture, Theory and Critique 51, no. 2 (2010): 171–187. https://doi.org/10.1080/14735784.2010.496594.
DOI: https://doi.org/10.1080/14735784.2010.496594   Google Scholar

Johnson, Barbara. “Writing.” In Literary Theory: An Anthology, edited by Julie Rivkin and Michael Ryan, 528–535. Chichester: Wiley Blackwell, 2017.
  Google Scholar

Kristeva, Julia. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. Translated by Thomas Gora, Alice Jardine, and Leon S. Roudiez. New York: Columbia University Press, 1980.
  Google Scholar

Martínez Olguín, Juan José. “La communauté déplacée: Écriture et communauté dans le dialogue entre Maurice Blanchot et Jean-Luc Nancy.” Agora: Papeles de Filosofía 38, no. 2 (2019). https://doi.org/10.15304/ag.38.2.5610.
DOI: https://doi.org/10.15304/ag.38.2.5610   Google Scholar

Mohan, Shaj. “The Marvelous Births of Jean-Luc Nancy.” Crisis and Communitas, project website, October 22, 2020. https://crisisandcommunitas.com/?communitas=the-marvelous-births-of-jean-luc-nancy.
  Google Scholar

Nancy, Jean-Luc. Being Singular Plural. Translated by Robert D. Richardson. Stanford: Stanford University Press, 2000.
  Google Scholar

Nancy, Jean-Luc. Corpus. Translated by Richard A. Rand. New York: Fordham University Press, 2008.
  Google Scholar

Nancy, Jean-Luc. Corpus II: Writings on Sexuality. Translated by Anne O’Byrne. New York: Fordham University Press, 2013.
  Google Scholar

Nancy, Jean-Luc. “La communauté désoeuvrée.” Aléa 4 (1983): 11–49.
  Google Scholar

Nancy, Jean-Luc. “La Comparution/The Compearance: From the Existence of ‘Communism’ to the Community of ‘Existence.’” Political Theory 20, no. 3 (1992): 371–398. https:// doi.org/10.1177/0090591792020003001.
DOI: https://doi.org/10.1177/0090591792020003001   Google Scholar

Nancy, Jean-Luc. “The Birth of Breasts.” In Corpus II, 23–69.
  Google Scholar

Nancy, Jean-Luc. “The Confronted Community a.” Postcolonial Studies 6, no. 1 (2003): 23–36. https://doi.org/10.1080/13688790308110.
DOI: https://doi.org/10.1080/13688790308110   Google Scholar

Nancy, Jean-Luc. The Disavowed Community. Translated by Philip Armstrong. New York: Fordham University Press, 2016.
DOI: https://doi.org/10.5422/fordham/9780823273843.001.0001   Google Scholar

Nancy, Jean-Luc. The Inoperative Community. Translated by Peter Connor, Lisa Garbus, Michael Holland, and Simona Sawhney. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991.
  Google Scholar

Postlewait, Thomas, and Tracy C. Davis. “Theatricality: An Introduction.” In Theatricality, edited by Thomas Postlewait and Tracy C. Davis, 1–39. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
  Google Scholar

Schramm, Helmar. Karneval des Denkens: Theatralität im Spiegel philosophischer Texte des 16. und 17. Jahrhunderts. Berlin: Akademie Verlag, 1996.
  Google Scholar

Serres, Michel. The Five Senses: A Philosophy of Mingled Bodies (I). Translated by Margaret Sankey and Peter Cowley. London: Continuum, 2008.
  Google Scholar

Showalter, Elaine. “Feminist Criticism in the Wilderness.” Critical Inquiry 8, no. 2 (1981): 179–205.
DOI: https://doi.org/10.1086/448150   Google Scholar

Vallelly, Neil. “(Non-)Belief in Things: Affect Theory and a New Literary Materialism.” In Ahern, Affect Theory, 45–63.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-97268-8_3   Google Scholar


Opublikowane
2021-10-13

Cited By / Share

Seiler, N. (2021) „A Reading of Community”, Pamiętnik Teatralny, 70(3), s. 57–72. doi: 10.36744/pt.822.

Autorzy

Nina Seiler 
nina.seiler@uzh.ch
Uniwersytet w Zurychu Szwajcaria
https://orcid.org/0000-0002-8006-5917

dr, pracuje na Wydziale Slawistyki w Uniwersytecie w Zurichu. Współtworzy projekt SNSF "Crisis and Communitas. Performative Concepts of Commonality in the Polish Culture since the Beginning of the 20th Century". Obecnie zajmuje się tematem Marca '68 w perspektywie komunitarnej i posthumanistycznej.  Studiowała slawistykę, kulturę popularną i gender studies. Dwa lata spędziła na stypendiach w polskich instytucjach naukowych (UJ i IBL PAN). W 2017 na Uniwersytecie w Zurychu obroniła rozprawe doktorską na temat polskiej krytyki feministycznej lat 90. XX w.  W 2018 opublikowała książkę Privatisierte Weiblichkeit. Genealogien und Einbettungsstrategien in der feministischen Kritik im postsozialistischen Polen (Prywatyzowana kobiecość: Genealogie i strategie krytyki feministycznej w post-socjalistycznej Polsce), która wkrótce ukaże się w polskim przekładzie.Statystyki

Abstract views: 291
PDF downloads: 189


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Nina Seiler

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.