Sztuka, teatralność, ponowoczesność: O książce Agnieszki Sosnowskiej


Abstrakt

Artykuł stanowi prezentację książki Agnieszki Sosnowskiej Sztuka znikania: Teatralność w czasach ponowoczesnych (Kraków 2019), poświęconej zagadnieniu teatralnego charakteru ponowoczesnej rzeczywistości kulturowej i społecznej. Sosnowska zakłada, że kategorie teatru, teatralności i teatralizacji stanowią narzędzia przydatne w analizach i interpretacjach ponowoczesnej kondycji ludzkiej, a zarazem wskazuje, że to rzeczywistość pozateatralna stanowi najwłaściwszy obszar refleksji nad teatralnością. Analizuje wybrane prace i zjawiska artystyczne, w których dostrzega wyznacznik steatralizowanej rzeczywistości ponowoczesnej, jakim jest dla niej zanik rozmaitych przeświadczeń determinujących nowoczesny stosunek do idei podmiotu, świata i sztuki: amerykański minimalizm, twórczość brazylijskiego artysty Hélia Oiticica, pracownia Andy’ego Warhola The Factory i spektakl Krystiana Lupy Factory 2, ambalaże Tadeusza Kantora oraz projekt Christiana Boltanskiego The Life of C.B. W recenzji postawione zostały prowokowane przez książkę pytania, które wiążą się m.in. ze sposobem ujęcia tytułowej tematyki, zasadzającym się na niedookreśleniu pojęcia teatralności, wykorzystaniu bardzo określonego rozumienia ponowoczesności oraz nie całkiem przemyślanym połączeniu perspektywy historycznej z filozoficzną.


Słowa kluczowe

filozofia; performatywność; ponowoczesność; teatralność; sztuka XX w.Sosnowska, Agnieszka. Sztuka znikania: Teatralność w czasach ponowoczesnych. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019.

Pobierz

Opublikowane : 2021-06-16


Salwa, M. (2021) „Sztuka, teatralność, ponowoczesność: O książce Agnieszki Sosnowskiej”, Pamiętnik Teatralny, 70(2), s. 113-122. doi: 10.36744/pt.816.

Mateusz Salwa  mateusz.salwa@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4988-8912

Dr hab., adiunkt w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył filozofię i historię sztuki. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół wybranych zagadnień estetyki współczesnej, historii i teorii sztuki oraz filozofii środowiskowej.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.