Trzydzieści ton polskiej, polskiej literatury queerowej

Grzegorz Stępniak


(Polska)
https://orcid.org/0000-0002-5765-3657

Abstrakt

Artykuł jest recenzją książki Dezorientacje: Antologia polskiej literatury queer (Warszawa 2020). Autor omawia ideowe założenia tomu oraz jego zawartość, komentując zwłaszcza wybór fragmentów tekstów teatralnych. Zwraca uwagę na nieco anachroniczne wykorzystanie metodologii queer studies, zawężające ją do analizy modeli (homo)seksualności. Doceniając edytorski trud redaktorów i akcentując potrzebę tego typu inicjatyw w polskiej kulturze, proponuje drobne przesunięcia w podejściu do literatury mniejszościowej, które mogłyby pomóc zdekonstruować tradycyjne sposoby ustanawiania historii literatury i kultury.


Słowa kluczowe:

tożsamość, queer, seksualność, nienormatywność, historia literatury

Amenta, Alessandro, Tomasz Kaliściak i Błażej Warkocki, red. Dezorientacje: Antologia polskiej literatury queer. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2020.
  Google Scholar

Butler, Judith. Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex. New York: Routledge, 1993.
  Google Scholar

Duggan, Lisa. Twilight of Equality? Neoliberalism, Cultural Politics, and the Attack on Democracy. Boston: Beacon Press, 2003.
  Google Scholar

Foucault, Michel. Historia seksualności. T. 1–3. Tłumaczenie Bogdan Banasiak, Tadeusz Komendant i Krzysztof Matuszewski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2010.
  Google Scholar

Halberstam, Jack. Female Masculinity. Durham: Duke University Press, 1998.
DOI: https://doi.org/10.1515/9780822378112   Google Scholar

Halberstam, Jack. Przedziwna sztuka porażki. Tłumaczenie Mikołaj Denderski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018.
  Google Scholar

Muñoz, José Esteban. Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity. New York: New York University Press, 2009.
  Google Scholar

Pollock, Griselda. Differencing the Canon: Feminism and the Writing of Art Histories. London: Routledge, 1999.
  Google Scholar

Sedgwick, Eve Kosofsky. Epistemology of the Closet. Berkley: University of California Press, 1990.
  Google Scholar

Spade, Dean. Normal Life: Administrative Violence, Critical Trans Politics, and the Limits of Law. Durham: Duke University Press, 2011
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-08

Cited By / Share

Stępniak, G. (2021) „Trzydzieści ton polskiej, polskiej literatury queerowej”, Pamiętnik Teatralny, 70(3), s. 203–212. doi: 10.36744/pt.812.

Autorzy

Grzegorz Stępniak 

Polska
https://orcid.org/0000-0002-5765-3657

Doktor nauk humanistycznych, autor rozprawy doktorskiej poświęconej queerowym implikacjom dzieciństwa, dorosłości i starości w amerykańskim performansie i kinie niezależnym, ukończył Wiedzę o Teatrze i Dramatologię UJ oraz dramaturgię w Instytucie Teatralnym. Studiował na Uniwersytecie w Pittsburghu, w School of Theatre, Film and Television na UCLA w Los Angeles oraz na American and Ethnicity Studies Department na University of Southern California, pod kierunkiem Judith „Jacka” Halberstam. Trzykrotny stypendysta japońskiej Fundacji SYLFF i Ministra Szkolnictwa Wyższego. Jego zainteresowania naukowe obejmują gender i queer studies, studią nad rasą oraz amerykański performans, film, teatr i telewizję. Autor książki Sztuka życia inaczej. Ustanawianie queerowego czasu i przestrzeni (Kraków, 2017).Statystyki

Abstract views: 399
PDF downloads: 279


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Grzegorz Stępniak

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.