Czytając Korzeniewskiego


Abstrakt

Artykuł omawia tom Było, minęło…Wspomnienia, zawierający dwanaście tekstów Bohdana Korzeniewskiego, z przedmową Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej i posłowiem Andrzeja Kruczyńskiego (Warszawa 2020). Porządek tej publikacji, otwartej na autobiograficzną wielogatunkowość, wyznacza chronologia przywoływanych zdarzeń, a jej wielkim metatematem jest genealogia polskiej inteligencji, obraz pokolenia, dla którego I wojna światowa, rewolucja, odzyskanie niepodległości były doświadczeniami formacyjnymi, wchodzącego w dorosłe życie w Polsce niepodległej, wychowanego w poczuciu misji. Bohdan Korzeniewski (1905–1992) opisuje swoją młodość w okresie międzywojennym, doświadczenia wojenne i okupacyjne (w wybitnym „dyptyku oświęcimskim”), lata powojenne. Tom, choć zbiera rzeczy znane, napisane w drugiej połowie ubiegłego wieku, wart jest ponowionej lektury, przyciąga przede wszystkim swoją wartością literacką. Wspomnienia Korzeniewskiego czyta się jak pasjonującą autobiografię (i autokreację) polskiego inteligenta, świadka dwudziestowiecznej historii zmagającego się ze światem i z samym sobą.


Słowa kluczowe

Bohdan Korzeniewski; autobiografizm; genealogia polskiej inteligencji; II wojna światowa; literatura obozowa; teatr polski w okresie socrealizmuBorowy, Wacław. Okres powstania 1944 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie: Relacja Bohdana Korzeniewskiego spisana przez Wacława Borowego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965.

Korzeniewski, Bohdan. Było, minęło… Wspomnienia, przedmowa Anna Kuligowska-Korzeniewska, posłowie Andrzej Kruczyński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2020.

Korzeniewski, Bohdan. O wolność dla pioruna… w teatrze. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.

Korzeniewski, Bohdan. Sława i infamia. Rozmawiała Małgorzata Szejnert. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988.

Korzeniewski, Bohdan. Spory o teatr: recenzje z lat 1935–1939. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966

Pobierz

Opublikowane : 2021-04-07


Osterloff, B. (2021) „Czytając Korzeniewskiego”, Pamiętnik Teatralny, 70(1), s. 221-230. doi: 10.36744/pt.750.

Barbara Osterloff 
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9018-2773

Historyk teatru, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Pracuje w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, a także w stołecznej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się historią teatru polskiego XX wieku, zwłaszcza sztuką aktorską. Autorka m.in. dwutomowej monografii naukowej Aleksander Zelwerowicz (2011), współautorka książki Sztuka aktorska badaniach psychologicznych i estetycznych (z Barbarą Mróz i Jolantą Kociubą, 2017), redaktorka tomu Ryszard Bolesławski. Jego twórczość i jego czasy/ Richard Boleslavsky: His Work and His Times, stanowiącego pokłosie międzynarodowej sesji naukowej poświęconej temu artyście (2018).

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.