Impuls anarchiwalny


Abstrakt

Autorka omawia sposób ujęcia związków teatru i archiwum w książce Magdaleny Rewerendy Performatywne archiwum teatru: Konsekwencje „Nie-Boskiej komedii. Szczątków” Olivera Frljicia (Toruń 2020). Skupia się na strategiach, po które sięgają artyści i badacze, by redefiniować pojęcie archiwum i ujawniać jego rewolucyjny potencjał. Interesują ją zaproponowane w książce analizy projektów teatralnych Olivera Frljicia i Weroniki Szczawińskiej / Agnieszki Jakimiak oraz sprowokowanych przez nie społecznych i medialnych performansów, w których ważne są takie kategorie jak: trauma, decorum, kanon, instytucja narodowa. Śledzi również prowadzone przez Rewerendę poszukiwania nowej definicji archiwum teatru jako archiwum performatywnego, podkreślając jej rolę w starciu teatralnych archontów z archiwalnymi anarchistami („anarchiwistami”), w którym stawką jest podważenie obowiązujących hierarchii.


Słowa kluczowe

performatywne archiwum; Oliver Frljić; «Nie-Boska komedia»; archive thinkers; cenzuraAdamiecka, Agata. „Dzieje grzechu: «Nie-Boska komedia», Żydzi i doświadczenie estetyczne”. Didaskalia, nr 126 (2015): 22–31.

Kościelniak, Marcin. „W stronę archiwum-kłącza: Aneta Klassenberg”. Pamiętnik Teatralny 69, nr 2 (2020): 7–50. https://doi.org/10.36744/pt.546.

Plata, Tomasz, i Dorota Sajewska, red. Re//Mix: performans i dokumentacja. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Komuna//Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014.

Rewerenda, Magdalena. Performatywne archiwum teatru: Konsekwencje „Nie-Boskiej komedii. Szczątków” Olivera Frljicia. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.

Pobierz

Opublikowane : 2021-04-07


Gańczarczyk, I. (2021) „Impuls anarchiwalny”, Pamiętnik Teatralny, 70(1), s. 197-208. doi: 10.36744/pt.734.

Iga Gańczarczyk  ganczarczyk@ha.art.pl
Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9849-0615

Dramaturżka i reżyserka, wykładowczyni na Wydziale Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, inicjatorka Pracowni Dramaturgicznej WRD i redaktorka Linii Teatralnej Korporacji Ha!art. Od 2016 roku prodziekanka WRD AST. Zainteresowania badawcze: potencjał działań dramaturgicznych i nowa definicja dramaturgii w sztukach performatywnych, praktyki partycypacyjne i demokratyczne w teatrze, edukacja artystyczna, związki teatru/performansu i archiwum, formuły teatru dokumentalnego inspirowane sztukami wizualnymi.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.