Sensy i dźwięki: O książce Włodzimierza Szturca


Abstrakt

Autor podejmuje próbę dialogicznej lektury książki Włodzimierza Szturca Diapazony i fonosfery (Kraków 2020), krzyżując jej wątki z Szekspirowską Burzą, a także z myślą Słowackiego czy poezją Celana. Interesuje go przede wszystkim spotkanie ducha i materii w dźwiękowej materii słów. Zwraca uwagę, że dzięki takiej interpretacji teksty zaczynają rozbrzmiewać, rezonować, tworząc znaczenia, jeśli nie odmienne od tych kreowanych przez semantykę, to w każdym razie poważnie je moderujące. Podkreśla, że hermeneutyka Szturca kładzie nacisk na słuchanie, zwłaszcza zaś na obowiązek milczącego nasłuchiwania świata. Nie wypełniając tego obowiązku, człowiek mówi, zmuszając innych do milczenia. Autor widzi w tym fundamentalny mechanizm nie tylko hermeneutyczny, ale też polityczny. Na przykładzie tekstów Shakespeare’a dowodzi, że kto nie słyszy głosu innego niż własny, wcześniej czy później doprowadzi siebie i świat na krawędź przepaści. 


Słowa kluczowe

William Shakespeare; «Burza»; audiosfera; estetyka a politykaEbner, Ferdynand. Słowo i realności duchowe: Fragmenty pneumatologiczne. Tłumaczenie Krzysztof Skorulski. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2006.

Mizińska, Jadwiga. Filozofia pocieszenia. Kraków: Instytut Wydawniczy „Maximum”, 2009.

Seneka, Lucjusz Anneusz. Dialogi. Tłumaczenie Leon Joachimowicz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”, 1963.

Słowacki, Juliusz. Listy do matki. Opracowanie Zofia Krzyżanowska. Wrocław: Ossolineum, 1952.

Szturc, Włodzimierz. Diapazony i fonosfery. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.

Pobierz

Opublikowane : 2021-04-01


Sławek, T. (2021) „Sensy i dźwięki: O książce Włodzimierza Szturca”, Pamiętnik Teatralny, 70(1), s. 209-220. doi: 10.36744/pt.723.

Tadeusz Sławek 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7148-5063

Związany z Uniwersytetem Śląskim nieprzerwanie od 1971 roku, rektor Uniwersytetu w latach 1996–2002. Wraz z kontrabasistą Bogdanem Mizerskim autor i wykonawca esejów na głos i kontrabas. Autor przekładów wierszy Emily Dickinson, Williama Blake’a, Jamesa Dickeya. Zajmuje się historią literatury angielskiej i amerykańskiej, literaturą porównawczą, zagadnieniami życia publicznego.  Autor m.in. monumentalnej pracy o H.D. Thoreau Ujmować: Henry David Thoreau i wspólnota świata, (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009) oraz monografii NICowanie świata: Zdania z Szekspira (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012). 

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.