Pretekstem Jaremianka: O biografii, reportażu biograficznym i nie tylko


Abstrakt

Artykuł stanowi próbę krytycznego namysłu nad publikacją Agnieszki Daukszy Jaremianka. Biografia w kontekście współczesnych tendencji w biografistyce. Najważniejsze poruszane wątki to: obecność autora biografii w tekście, osobisty charakter refleksji biograficznej, pytanie o granicę między biografią a reportażem biograficznym oraz związki analizowanej pracy z herstorią.


Słowa kluczowe

Maria Jarema; biografia; reportaż biograficzny; granice gatunków; herstoriaDauksza, A. & Szostak, N. (2020). Mówili mi, że Jaremianka wszystko przegrała i że nie warto o niej pisać (Rozmowa). Gazeta Wyborcza, 22.09. https://wyborcza.pl/7,75517,26321262,mowili-mi-ze-jaremianka-wszystko-przegrala-i-nie-warto-o-niej.html?disableRedirects=true

Dauksza, A. (2019). Jaremianka: Biografia. Kraków: Znak.

Dauksza, A., & Małochleb, P. (2019). Artystka niezawłaszczona (Rozmowa). Przekrój, 23. 06. https://przekroj.pl/kultura/artystka-niezawlaszczona-paulina-malochleb

Furmanik-Kowalska, M. (2020). Jarema – awangardowa feministka? Obraz artystki w biografii Agnieszki Daukszy. Kultura Liberalna, 37. https://kulturaliberalna.pl/2020/08/25/magdalena-furmanik-kowalska-recenzja-agnieszka-dauksza-jaremianka/

Kaczorowski, A. (2020). Wypowiedź. https://www.nagrodajuliusz.pl/?news=19634

Poskuta-Włodek, D. (2020). Jaremianka: Kompozycja. Didaskalia, 156. https://didaskalia.pl/pl/artykul/jaremianka-kompozycja

Pobierz

Opublikowane : 2020-11-11


Darska, B. (2020) „Pretekstem Jaremianka: O biografii, reportażu biograficznym i nie tylko ”, Pamiętnik Teatralny, 69(3), s. 199-208. doi: 10.36744/pt.513.

Bernadetta Darska  bernadet.darska@wp.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2531-0905

Dr hab., profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, krytyczka literacka, literaturoznawczyni. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM. W latach 2002-2009 redaktor naczelna pisma literacko-kulturalnego „Portret”. Laureatka PIK-owego Lauru, nagrody Polskiej Izby Książki za najciekawszą prezentację książki i promocję czytania w internecie (2019). Autorka dziewięciu książek, m.in. o współczesnym reportażu. Prowadzi blog: „Nowości książkowe” – www.bernadettadarska.blogspot.com

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.