Warszawski listopad teatralny 1918: „Z dni przełomu”

Tomasz Mościcki


(Polska)

Abstrakt

Artykuł przedstawia wydarzenia wyjątkowo burzliwego miesiąca w chwili odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Warszawa była wówczas miejscem szczególnym. Rozgrywały się tu i ogniskowały najważniejsze wydarzenia: powrót marszałka Józefa Piłsudskiego po uwolnieniu go z magdeburskiego więzienia, początki tworzenia nowego polskiego rządu, euforia mieszkańców miasta mieszająca się z obawami o przyszłość kraju i bezpieczeństwo na ulicach, trudności gospodarcze. Na to wszystko nakładały się równie burzliwe wydarzenia w teatrach i wokół nich.

Listopad 1918 roku obrósł także legendami, które – utrwalone w literaturze pamiętnikarskiej – zniekształcały
obraz rozgrywających się wówczas wydarzeń. Autor, przywołując te relacje, stara się ustalić prawdziwy bieg wypadków, posługując się ówczesną, rzetelnie informującą, prasą. Przytacza ówczesne publikacje lub ich fragmenty, z których większość pojawia się po raz pierwszy w kotntekście badań teatrologicznych. Zebrane razem i przedstawione w artykule pokazują – choćby w części – fascynującą mozaikę, jaką stanowił w listopadzie 1918 roku warszawski teatr. Zmienność tych wydarzeń każe nawet myśleć, że mamy do czynienia z kalejdoskopem.


Słowa kluczowe:

1918, odzyskanie niepodległości, reperturar teatrów warszawskich, historia teatru polskiego

Cisek, J. (2006). Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935. Warszawa.
  Google Scholar

Dąbrowska, M. (2009). Dzienniki 1914–1965. Warszawa.
  Google Scholar

Groński, R. M. (1978). Jak w przedwojennym kabarecie. Warszawa.
  Google Scholar

Korzeniewski, B, & Szejnert, M. (1992). Sława i infamia: rozmowa z Bohdanem Korzeniewskim. Kraków.
  Google Scholar

Krasiński, E. (1976). Warszawskie sceny 1918–1939. Warszawa.
  Google Scholar

Sempoliński, L. (1968). Wielcy artyści małych scen. Warszawa.
  Google Scholar

Raszewski, Z. (1993). Sto przedstawień w opisach polskich autorów (J. Degler, red.). Wrocław.
  Google Scholar

Szyfman, A. (1960). Labirynt teatru. Warszawa.
  Google Scholar

Wysiński, K. A. (1979). Związek Artystów Scen Polskich 1918–1950. Wrocław.
  Google Scholar

Zawistowski, W. (1971). Teatr warszawski między wojnami: wybór recenzji. Warszawa.
  Google Scholar

Żeromski, T. (1958). On revient toujours. W: K. Rudzki (red.), Dymek z papierosa, czyli wspomnienia o scenach, scenkach i nadscenkach. Warszawa.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-10-01

Cited By / Share

Mościcki, T. (2018) „Warszawski listopad teatralny 1918: «Z dni przełomu»”, Pamiętnik Teatralny, 67(3), s. 7–49. doi: 10.36744/pt.417.

Autorzy

Tomasz Mościcki 

Polska

Statystyki

Abstract views: 83
PDF downloads: 91


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Tomasz Mościcki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.