Tajemnice biografii Anny Lampel


Abstrakt

Artykuł poświęcony jest Annie ze Stieglerów Lampel, aktorce pochodzenia austriackiego, występującej na scenie przez dwie ostatnie dekady XVIII wieku. Od 1789 grała w teatrze lwowskim, najpierw Franza Bulli, potem Wojciecha Bogusławskiego, z którym była też związana prywatnie. Kiedy w 1799 opuścił Lwów, pojechała za nim do Warszawy. Zmarła w 1800 w Kaliszu, a okoliczności jej śmierci nie są znane. Wzmianki o artystce pojawiają się w publikacjach Jerzego Gota (Na wyspie Guaxary, 1971) i Zbigniewa Raszewskiego (Bogusławski, 1982). Dotychczasowe ustalenia biograficzne uporządkowano i uzupełniono informacjami m.in. z metrykaliów, przywołano akt zgonu artystki, skomentowano mowę funeralną księdza Jana Dębskiego. Odnaleziony akt zgonu Ewy Lampel, zmarłej w 1855 w Warszawie, urodzonej w 1800 w Kaliszu, skłania – zwłaszcza w połączeniu z sugestiami Raszewskiego – do postawienia hipotezy, że była ona dzieckiem Anny Lampel i Bogusławskiego, a matka zmarła w połogu.


Słowa kluczowe

Anna Lampel; Wojciech Bogusławski; teatr we Lwowie 1789-1799Bogusławski, W. (1895). Korespondencja Wojciecha Bogusławskiego (S. Schnürr-Pepłowski, red.). Tygodnik Ilustrowany, 34.

Bogusławski, W. (1965). Dzieje Teatru Narodowego na trzy części podzielone oraz wiadomość o życiu sławnych artystów. Warszawa: Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe.

Dębski, J. N. (1801). Mowa Żałobna na Pogrzebie Jmc Pani Anny Lampel (...) miana przez (...) w Kaliszu w Kościele X.X. Kanoników Regularnych St. Augustyna Dnia 23 Sierpnia 1800. Kalisz: Drukarnia Mehwalda.

Elsner, J. (1957). Sumariusz moich utworów muzycznych: z objaśnieniami o czynnościach i działaniach moich jako artysty muzycznego (K. Lubomirski przeł., A. Nowak-Romanowicz red.). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Got, J. (1971). Na wyspie Guaxary. Wojciech Bogusławski i teatr lwowski 1789-1799. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kaszyński, S. (red.) (1972). Teatralia kaliskie: Materiały do dziejów sceny kaliskiej (1800-1970). Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.

Małkowska, H. (1976). Teatr mojego życia. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.

Nowaczyk, H. (1989). Świat jest teatrum powszechne. Południowa Wielkopolska, 5.

Raszewski, Z. (1982). Bogusławski. Warszawa: PIW.

Raszewski, Z. (1990). Trudny rebus: Studia i szkice z historii teatru. Wrocław: Wiedza o Kulturze.

Pobierz

Opublikowane : 2020-11-11


Samborska-Kukuć, D. (2020) „Tajemnice biografii Anny Lampel”, Pamiętnik Teatralny, 69(3), s. 171-180. doi: 10.36744/pt.27.

Dorota Samborska-Kukuć  dorota.samborska@filologia.uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1943-6694

Prof. dr hab., kierownik Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu Łódzkiego; historyk literatury, kresoznawca, genealog, biograf. Zajmuje się – jako literaturoznawca – przede wszystkim dziewiętnastowiecznością, szczególnie zaś zjawiskami i fenomenami pogranicznymi oraz – jako genealog – rekonstruowaniem i korygowaniem biografii głównie postaci i rodzin związanych z literaturą.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.