Bruno Latour’s Earthbound Theater: Applying Stage-Thinking to Reclaim the Critical Zone

artykuł recenzowany

Aline Wiame

aline.wiame@univ-tlse2.fr
Université Toulouse - Jean Jaurès (Francja)
https://orcid.org/0000-0001-9113-6488

Abstrakt

Artykuł dowodzi, że liczne aluzje do teatru, które można znaleźć w pracach Bruno Latoura, nie są jedynie metaforami, ale stanowią istotę procesu myślowego autora, opartego na eksperymentach pomiędzy pisaniem filozoficznym a scenicznym. Ten proces myślowy można śledzić począwszy od wczesnych prac Latoura z lat 80. dotyczących Louisa Pasteura i wynalezionego przez niego laboratorium, które Latour nazywa „teatrem dowodu”. Artykuł stawia pytanie, które jest kluczowe dla prac Latoura nad Nowym Reżimem Klimatycznym: jak stworzyć nowy teatr dowodu odpowiedni dla naszych warunków ekologicznych – teatr, który odrzuci pokusę wzniosłości i wprowadzi nas w to, co badacze systemu ziemskiego nazywają „strefą krytyczną”. Autorka artykułu stwierdza, że najbardziej uderzającym przykładem takiego nowego teatru dowodu mogą być warsztaty „Où atterrir?”, które Latour zainicjował w 2020 roku, rozwijające pragmatyczne i usytuowane badania oparte na stosowanym, „zekologizowanym” teatrze.


Słowa kluczowe:

Bruno Latour, ekologia teatru, Louis Pasteur, Nowy Reżim Klimatyczny

Ait-Touati, Frédérique, and Bruno Latour. “Le décor n’est plus un décor.” Interview by Sébastien Hendrickx and Kristof van Baarle. In Ait-Touati and Latour, Trilogie terrestre, 48–52.
  Google Scholar

Ait-Touati, Frédérique. “Pour un théâtre-laboratoire.” In Ait-Touati and Latour, Trilogie terrestre, 4–13.
  Google Scholar

Ait-Touati, Frédérique, and Bruno Latour. Trilogie terrestre. Montreuil: b42, 2022.
DOI: https://doi.org/10.4324/9781003280507-3   Google Scholar

Benjamin, Walter. “On the Concept of History.” Translated by Harry Zohn. In Selected Writings, vol. 4, 1938–1940, edited by Howard Eiland and Michael W. Jennings, 389–400. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.
  Google Scholar

Dewey, John. The Public and Its Problems. New York: Henry Holt & Company, 1927.
  Google Scholar

Fressoz, Jean-Baptiste. “L’Anthropocene et l’esthétique du sublime.” In Sublime: Les tremblements du monde, edited by Hélene Guenin, 44–49. Metz: Centre Pompidou-Metz, 2016.
  Google Scholar

Kant, Immanuel. Critique of Judgement. Translated by James Creed Meredith. Revised and edited by Nicholas Walker. Oxford: Oxford University Press, 2007.
  Google Scholar

Latour, Bruno. After Lockdown: A Metamorphosis. Translated by Julie Rose. Cambridge: Polity, 2021.
  Google Scholar

Latour, Bruno. Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime. Translated by Catherine Porter. Cambridge: Polity, 2018.
  Google Scholar

Latour, Bruno. Facing Gaia: Eight Lectures on the New Climatic Regime. Translated by Catherine Porter. Cambridge: Polity, 2017.
  Google Scholar

Latour, Bruno. An Inquiry into Modes of Existence: An Anthropology of the Moderns. Translated by Catherine Porter. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013.
  Google Scholar

Latour, Bruno. Pasteur: Une science, un style, un un siècle. 2nd ed. Paris: La Découverte, 2022.
  Google Scholar

Latour, Bruno. The Pasteurization of France. Translated by Alan Sheridan and John Law. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988.
  Google Scholar

Latour, Bruno. Politics of Nature: How to Bring the Sciences into Democracy. Translated by Catherine Porter. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004.
DOI: https://doi.org/10.4159/9780674039964   Google Scholar

Latour, Bruno, and Christophe Leclercq, eds. Reset Modernity!. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.
  Google Scholar

Latour, Bruno, and Peter Weibel, eds. Critical Zones: The Sciences and Politics of Landing on Earth. Cambridge, MA: MIT Press, 2020.
  Google Scholar

Latour, Bruno, and Nikolaj Schultz. Mémo sur la nouvelle classe écologique. Paris: La Découverte, 2022.
DOI: https://doi.org/10.3917/mouv.109.0014   Google Scholar

Stengers, Isabelle. In Catastrophic Times: Resisting the Coming Barbarism. Translated by Andrew Goffey. [Lüneburg]: Open Humanities Press, 2015.
  Google Scholar


Opublikowane
2023-12-16

Cited By / Share

Wiame, A. (2023) „Bruno Latour’s Earthbound Theater: Applying Stage-Thinking to Reclaim the Critical Zone”, Pamiętnik Teatralny, 72(4), s. 101–119. doi: 10.36744/pt.1691.

Autorzy

Aline Wiame 
aline.wiame@univ-tlse2.fr
Université Toulouse - Jean Jaurès Francja
https://orcid.org/0000-0001-9113-6488

Aline Wiame - uzyskała tytuł doktory filozofii na Université Libre de Bruxelles (Belgia) i jest profesorką nadzwyczajnym sztuki i filozofii na Université Toulouse-Jean Jaures (Francja). Od października 2023 r. jest również młodszą członkinią Institut Universitaire de France. Jej badania obejmują sensoryczne wymiary kryzysu klimatycznego i znajdują się na przecięciu estetyki, filozofii współczesnej i humanistyki ekologicznej. Współpracowała z zespołem Bruno Latoura przy projekcie ERC An Inquiry into Modes of Existence (Paryż) i jest członkiem firmy artssciences Rivage (Bordeaux).Statystyki

Abstract views: 106
PDF downloads: 95


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Aline Wiame

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.