Od redakcji


Abstrakt

Wprowadzenie do  "Pamiętnika Teatralnego" 2022/1.


Słowa kluczowe:

teatr i dramat polski, teatr litewski, miasto, ekoteologia


Opublikowane
2022-03-18

Cited By / Share

„Od redakcji” (2022) Pamiętnik Teatralny, 71(1), s. 7–8. Dostępne na: https://czasopisma.ispan.pl/index.php/pt/article/view/1126 (Udostępniono: 16 czerwiec 2024).

Statystyki

Abstract views: 158
PDF downloads: 83 PDF downloads: 47


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Pamiętnik Teatralny

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.