Wiedza, rzetelność, profesjonalizm: Wspomnienie o Krystynie Büthner-Zawadzkiej (1940–2021)

Anna Jędrzejczyk

Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk
https://orcid.org/0000-0001-7138-9808

Abstrakt

Krystyna Büthner-Zawadzka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, autorka opracowań dokumentacyjnych, całe zawodowe życie związała ze Słownikiem biograficznym teatru polskiego, z którym współpracowała już podczas studiów. W 1966 została zatrudniona w Instytucie Sztuki PAN i do 2017 uczestniczyła w pracach nad wszystkimi tomami wydawnictwa, zawierającymi biogramy ludzi teatru od powstania sceny narodowej do końca XX wieku. Jej rozległa wiedza, krytyczna ocena źródeł, dokładność i wyczucie dotyczące danych wrażliwych były nieocenione. Z pasją gromadziła informacje i materiały, budowała warsztat biografistyki. Z jej inicjatywy zespół wystąpił o grant i właśnie kolejne dotacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozwoliły zredagować i wydać trzeci tom Słownika. W ostatnich latach mimo choroby intensywnie angażowała się we wszystkie działania redakcyjne, była obecna na zebraniach zespołu, czuwała nad stroną merytoryczną tekstu i doborem ilustracji, wykonywała korekty. Prace nad Słownikiem traktowała jak misję.

Słowa kluczowe:

Krystyna Büthner-Zawadzka, historia teatru polskiego, biografie artystów sceny, warsztat biografistyki

Berger, Barbara, Krystyna Büthner-Zawadzka, Grażyna Chmielewska, Anna Jędrzejczyk i Małgorzata Komorowska, oprac. Słownik biograficzny teatru polskiego 1910–2000. Tom 3. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2017.
  Google Scholar

Berger, Barbara, Teresa Bogucka, Zbigniew Wilski, Maria Wosiek i Krystyna Zawadzka, oprac. „Teatry polskie w trzydziestoleciu 1944–1974: Słownik”. Pamiętnik Teatralny 24, z. 3/4 (1975): 423–500.
  Google Scholar

Büthner-Zawadzka, Krystyna. „Słownik biograficzny teatru polskiego 1949–1999”. W: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, redakcja Lech Sokół et al., 201–205. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2000.
  Google Scholar

Raszewski, Zbigniew, red. Słownik biograficzny teatru polskiego 1765–1965. Tom 1. Opracowanie Jadwiga Czachowska et al. na podstawie materiałów Stanisława Dąbrowskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.
  Google Scholar

Skibińska, Krystyna, i Krystyna Zawadzka, oprac. „Premiery krajowe i zagraniczne dramatów Leona Kruczkowskiego”. W: Almanach Sceny Polskiej 1962/63, redakcja Edward Csató. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1964, 71–83.
  Google Scholar

Wilski, Zbigniew, red. Słownik biograficzny teatru polskiego 1900–1980. Tom 2. Opracowanie Barbara Berger et al. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1994.
  Google Scholar

Zawadzka, Krystyna. „Szekspirowskie role Bolesława Ładnowskiego”. Pamiętnik Teatralny 23, z. 3/4 (1974): 417–422.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-03-03

Cited By / Share

Jędrzejczyk, A. (2022) „Wiedza, rzetelność, profesjonalizm: Wspomnienie o Krystynie Büthner-Zawadzkiej (1940–2021)”, Pamiętnik Teatralny, 71(1), s. 141–151. doi: 10.36744/pt.1016.

Autorzy

Anna Jędrzejczyk 
https://orcid.org/0000-0001-7138-9808

Anna Jędrzejczyk - historyczka teatru i dokumentalistka w Zakładzie Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki PAN. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Zajmuje się biografistyką i ikonografią. Współpracuje z krakowską Fundacją Wspierania Badań nad Życiem i Twórczością Heleny Modrzejewskiej. Współautorka dwóch tomów Słownika biograficznego teatru polskiego, wydanych w 1994 i 2017; przygotowała do nich także materiały ikonograficzne. Publikowała m.in. w: Almanachu Sceny Polskiej, Kontekstach, serii naukowej Arte et Ratione. Autorka wystawy Helena Modrzejewska 1840-1909. Ze zbiorów archiwalnych IS PAN, Warszawa IS PAN 2009 oraz kolejnych jej  edycji: w Galerii Sztuki Współczesnej w Kielcach, w Muzeum Narodowym w Gdański (2010) oraz w Muzeum Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim (2011).Statystyki

Abstract views: 58
PDF downloads: 49


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Anna Jędrzejczyk

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.