Wiedza, rzetelność, profesjonalizm: Wspomnienie o Krystynie Büthner-Zawadzkiej (1940–2021)

Anna Jędrzejczyk


Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7138-9808

Abstrakt

Krystyna Büthner-Zawadzka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, autorka opracowań dokumentacyjnych, całe zawodowe życie związała ze Słownikiem biograficznym teatru polskiego, z którym współpracowała już podczas studiów. W 1966 została zatrudniona w Instytucie Sztuki PAN i do 2017 uczestniczyła w pracach nad wszystkimi tomami wydawnictwa, zawierającymi biogramy ludzi teatru od powstania sceny narodowej do końca XX wieku. Jej rozległa wiedza, krytyczna ocena źródeł, dokładność i wyczucie dotyczące danych wrażliwych były nieocenione. Z pasją gromadziła informacje i materiały, budowała warsztat biografistyki. Z jej inicjatywy zespół wystąpił o grant i właśnie kolejne dotacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozwoliły zredagować i wydać trzeci tom Słownika. W ostatnich latach mimo choroby intensywnie angażowała się we wszystkie działania redakcyjne, była obecna na zebraniach zespołu, czuwała nad stroną merytoryczną tekstu i doborem ilustracji, wykonywała korekty. Prace nad Słownikiem traktowała jak misję.


Słowa kluczowe:

Krystyna Büthner-Zawadzka, historia teatru polskiego, biografie artystów sceny, warsztat biografistyki

Berger, Barbara, Krystyna Büthner-Zawadzka, Grażyna Chmielewska, Anna Jędrzejczyk i Małgorzata Komorowska, oprac. Słownik biograficzny teatru polskiego 1910–2000. Tom 3. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2017.
  Google Scholar

Berger, Barbara, Teresa Bogucka, Zbigniew Wilski, Maria Wosiek i Krystyna Zawadzka, oprac. „Teatry polskie w trzydziestoleciu 1944–1974: Słownik”. Pamiętnik Teatralny 24, z. 3/4 (1975): 423–500.
  Google Scholar

Büthner-Zawadzka, Krystyna. „Słownik biograficzny teatru polskiego 1949–1999”. W: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, redakcja Lech Sokół et al., 201–205. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2000.
  Google Scholar

Raszewski, Zbigniew, red. Słownik biograficzny teatru polskiego 1765–1965. Tom 1. Opracowanie Jadwiga Czachowska et al. na podstawie materiałów Stanisława Dąbrowskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.
  Google Scholar

Skibińska, Krystyna, i Krystyna Zawadzka, oprac. „Premiery krajowe i zagraniczne dramatów Leona Kruczkowskiego”. W: Almanach Sceny Polskiej 1962/63, redakcja Edward Csató. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1964, 71–83.
  Google Scholar

Wilski, Zbigniew, red. Słownik biograficzny teatru polskiego 1900–1980. Tom 2. Opracowanie Barbara Berger et al. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1994.
  Google Scholar

Zawadzka, Krystyna. „Szekspirowskie role Bolesława Ładnowskiego”. Pamiętnik Teatralny 23, z. 3/4 (1974): 417–422.
DOI: https://doi.org/10.36744/pt.1464   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-03-03

Cited By / Share

Jędrzejczyk, A. (2022) „Wiedza, rzetelność, profesjonalizm: Wspomnienie o Krystynie Büthner-Zawadzkiej (1940–2021)”, Pamiętnik Teatralny, 71(1), s. 141–151. doi: 10.36744/pt.1016.

Autorzy

Anna Jędrzejczyk 

Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0001-7138-9808

Anna Jędrzejczyk - historyczka teatru i dokumentalistka w Zakładzie Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki PAN. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Zajmuje się biografistyką i ikonografią. Współpracuje z krakowską Fundacją Wspierania Badań nad Życiem i Twórczością Heleny Modrzejewskiej. Współautorka dwóch tomów Słownika biograficznego teatru polskiego, wydanych w 1994 i 2017; przygotowała do nich także materiały ikonograficzne. Publikowała m.in. w: Almanachu Sceny Polskiej, Kontekstach, serii naukowej Arte et Ratione. Autorka wystawy Helena Modrzejewska 1840-1909. Ze zbiorów archiwalnych IS PAN, Warszawa IS PAN 2009 oraz kolejnych jej  edycji: w Galerii Sztuki Współczesnej w Kielcach, w Muzeum Narodowym w Gdański (2010) oraz w Muzeum Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim (2011).Statystyki

Abstract views: 215
PDF downloads: 155


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Anna Jędrzejczyk

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.