„Pamiętnik Teatralny” to jedyne w Polsce czasopismo naukowe zajmujące się historią i historiografią teatru, dramatu oraz widowisk. Kwartalnik podejmuje przede wszystkim tematy związane z szeroko rozumianą polską tradycją i kulturą teatralną, otwarty jest jednak także na inne konteksty studiów nad teatrem, dramatem i performansem oraz na interdyscyplinarne dyskusje. Wśród różnorodnych metodologicznie publikacji są także artykuły naukowe wykorzystujące materiały archiwalne i edycje źródeł. „Pamiętnik Teatralny” publikuje również bloki tematyczne oraz problemowe recenzje książek teatrologicznych. W gronie autorów są zarówno doświadczeni, jak i debiutujący badacze, a wszystkie teksty zakwalifikowane wstępnie przez kolegium redakcyjne recenzowane są w trybie podwójnie ślepej recenzji. Od roku 2020 przyjmujemy artykuły również w języku angielskim, a wszystkie teksty publikowane są w otwartym dostępie (CC BY-NC-ND 4.0).

 

ISSN: 0031-0522 (Print) ISSN: 2658-2899 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo         Open Access

 
 

Końce, zerwania, katastrofy

2020-11-25

„Końce, zerwania, katastrofy” – zapraszamy do nadsyłania artykułów analizujących i interpretujących momenty wyczerpania, przesilenia i schyłku w teatrze i historii teatru. Zachęcamy do szukania tych momentów w historycznych i współczesnych zjawiskach artystycznych lub performansach społecznych. Problemy z nimi związane można rozpatrywać w różnych kontekstach (filozoficznych, społeczno-politycznych, ekonomicznych czy ekologicznych) i w różnych ujęciach metodologicznych (np. studia nad pamięcią, humanistyka ekologiczna, studia nad afektami etc.). Na zgłoszenia czekamy do 10 marca 2021.
Cały czas przyjmujemy także inne teksty mieszczące się w profilu naukowym pisma.

Teatr w kulturach miejskich

2020-11-25

„Teatr w kulturach miejskich” – zapraszamy do nadsyłania artykułów problematyzujących dynamiczną i historycznie zmienną funkcję teatru i widowisk w przestrzeniach i kulturach miejskich oraz doświadczenie miasta w dramacie, teatrze, performansie. Zachęcamy do wypróbowywania różnych inspiracji metodologicznych (geopoetyka i geokrytyka, geografia kulturowa, badania nad kulturą popularną, studia miejskie etc.). Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca 2021.  • DOAJ
  • EBSCO
  • ERIH PLUS
  • WorldCat
  • ICI Journals Master List
  • Pol-Index
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

MNISW
40 punktów

Index Copernicus
94.46