„Pamiętnik Teatralny” to recenzowane czasopismo naukowe zajmujące się historią i historiografią teatru, dramatu oraz widowisk. Kwartalnik podejmuje przede wszystkim tematy związane z szeroko rozumianą kulturą teatralną (ze szczególnym uwzględnieniem Polski), otwarty jest na różne konteksty studiów nad teatrem, dramatem i performansem oraz na interdyscyplinarne ujęcia. Wśród różnorodnych metodologicznie publikacji są także artykuły naukowe wykorzystujące materiały archiwalne i edycje źródeł. „Pamiętnik Teatralny” publikuje również bloki tematyczne oraz problemowe recenzje książek teatrologicznych. Zapraszamy do współpracy badaczki i badaczy z różnych środowisk naukowych i kulturowych, zarówno osoby doświadczone, jak i rozpoczynające karierę akademicką. W trosce o zasady różnorodności, inkluzywności i równości w akademickiej debacie nie pobieramy żadnych opłat od autorek i autorów.  Wszystkie teksty naukowe zakwalifikowane wstępnie przez kolegium redakcyjne recenzowane są w trybie podwójnie ślepej recenzji. Od roku 2020 przyjmujemy zgłoszenia również w języku angielskim. Wszystkie opublikowane artykuły udostępniamy bez żadnej zwłoki na licencji  CC BY 4.0. (Od zeszytu 1/2018 do 3/2022 stosowaliśmy licencję CC BY-NC-ND 4.0.)

Od roku 2020 podstawową (referencyjną) wersją czasopisma jest wersja elektroniczna (ISSN: 2658-2899). Wszystkie zeszyty ukazują się także w wersji drukowanej (ISSN: 0031-0522). 

ISSN: 0031-0522 (Print) ISSN: 2658-2899 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

CFP: PRZEKŁADY: DRAMAT I TEATR pod redakcją gościnną Zofii Ziemann i Pauliny Kwaśniewskiej-Urban

2023-06-24

Kwestia przekładu i recepcji zagranicznego dramatu w polskiej kulturze teatralnej pojawiała się na łamach „Pamiętnika Teatralnego” niejednokrotnie, nie sposób przecież mówić o rozwoju dramatu i teatru w Polsce, o ich dialogu z tradycjami teatru europejskiego (i nie tylko), nie uwzględniając roli tłumaczeń oraz tłumaczek i tłumaczy. W 2024 roku zamierzamy poświęcić przekładom i ich historiom odrębny zeszyt. Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów porównawczo-analitycznych, badających zmiany, jakim podlegał tekst oryginału, oraz sytuujących wybrane przekłady w szerokich kontekstach: literackim i kulturowym, ale też historycznym, socjologicznym, politycznym, ekonomicznym czy prawnym. Szczegóły zaproszenia - TUTAJ

Rozprawy i artykuły albo Według ciebie

2023-03-06

„Pamiętnik Teatralny” nie zamawia artykułów. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wiele zjawisk, wydarzeń artystycznych i koncepcji teoretycznych znika z badawczej świadomości i nie zapisuje się w ponadpokoleniowej pamięci, jeśli nie znajdzie się osoba, która skupi na nich swoją uwagę. Z kolei dawne dzieła wydają się niekiedy skostniałe i przebrzmiałe, dopóki nie znajdzie się osoba, która spojrzy na nie w nowym świetle. Zapraszamy do zgłaszania artykułów na interesujące badawczo tematy, które nie zmieściły się w żadnym CFP.  Sekcja „Rozprawy i artykuły” to idealne miejsce do rozwijania tych tematów. 

KIEDY: nabór otwarty  JAK: przez naszą stronę internetową

Historie i teorie teatru: Powroty

2023-02-19

W 2022 roku z okazji siedemdziesięciolecia „Pamiętnika Teatralnego” zaprosiliśmy autorki i autorów do refleksji nad tradycją, dziedzictwem i inspiracyjnym potencjałem polskich badań teatralnych. Zaczęliśmy umieszczać w naszym portalu elektroniczne wersje archiwalnych artykułów z kwartalnika. Otworzyliśmy też nowy stały dział "Historie i teorie teatru: Powroty", w którym ukazują się artykuły nawiązujące do dawniejszych prac mieszczących się w różnych nurtach badań nad sztukami performatywnymi. Zapraszamy do nadsyłania kolejnych artykułów podejmujących dialog z tekstami, które niegdyś nadawały ton badaniom nad teatrem, tańcem, widowiskami i performansem.  • SCOPUS
  • DOAJ
  • EBSCO
  • ERIH PLUS
  • ICI Journals Master List
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
  • WorldCat
  • Pol-Index

MEiN
100 punktów

Index Copernicus
ICV 2021 = 100