Bednarek, J. B. (2021) „We krwi: Naruszenia integralności wizerunku papieża 2000-2020”, Pamiętnik Teatralny, 70(2), s. 55-74. doi: 10.36744/pt.579.