Jarząbek-Wasyl, D. (2022) „Lekarz teatralny: Przyczynek do opisu obyczajów teatralnych XIX wieku”, Pamiętnik Teatralny, 71(2), s. 115–148. doi: 10.36744/pt.1125.