Bednarek, Joanna B. 2021. „We Krwi: Naruszenia integralności Wizerunku papieża 2000-2020”. Pamiętnik Teatralny 70 (2), 55-74. https://doi.org/10.36744/pt.579.