Jarząbek-Wasyl, Dorota. 2022. „Lekarz Teatralny: Przyczynek Do Opisu obyczajów Teatralnych XIX Wieku”. Pamiętnik Teatralny 71 (2):115-48. https://doi.org/10.36744/pt.1125.