Osterloff, B. (2021). Czytając Korzeniewskiego. Pamiętnik Teatralny, 70(1), 221-230. https://doi.org/10.36744/pt.750