Bednarek, J. B. (2021). We krwi: Naruszenia integralności wizerunku papieża 2000-2020. Pamiętnik Teatralny, 70(2), 55-74. https://doi.org/10.36744/pt.579