Szymajda, J. (2024). Ciała tańczące ku wolności . Pamiętnik Teatralny, 73(1), 9–13. Pobrano z https://czasopisma.ispan.pl/index.php/pt/article/view/2595