Jarmułowicz, M. (2024). Teatralne echa Roku Józefa Wybickiego, czyli gdański przyczynek do trudnej sztuki świętowania jubileuszy. Pamiętnik Teatralny, 73(1), 147–167. https://doi.org/10.36744/pt.1667