Dybizbański, M. (2020). Kształt «Zbójców» Schillera na scenach polskich XIX wieku – przekład Jana Nepomucena Kamińskiego. Pamiętnik Teatralny, 69(4), 105-129. https://doi.org/10.36744/pt.133