Jarząbek-Wasyl, D. (2022). Lekarz teatralny: Przyczynek do opisu obyczajów teatralnych XIX wieku. Pamiętnik Teatralny, 71(2), 115–148. https://doi.org/10.36744/pt.1125