Figzał-Janikowska, M. (2019). Od rytmizacji do oper i baletów. Wokół muzycznych inscenizacji Jana Dormana. Pamiętnik Teatralny, 68(3-4), 141–160. https://doi.org/10.36744/pt.10