(1)
Bednarek, J. B. We Krwi: Naruszenia integralności Wizerunku papieża 2000-2020. PT 2021, 70, 55-74.