(1)
Kolankiewicz, L. Schronienie: Wspomnienie O Zbigniewie Majchrowskim. PT 2024, 73, 170-194.