(1)
Jarmułowicz, M. Teatralne Echa Roku Józefa Wybickiego, Czyli gdański Przyczynek Do Trudnej Sztuki świętowania Jubileuszy. PT 2024, 73, 147-167.