(1)
Jarząbek-Wasyl, D. Lekarz Teatralny: Przyczynek Do Opisu obyczajów Teatralnych XIX Wieku. PT 2022, 71, 115-148.