[1]
Szymajda, J. 2024. Ciała tańczące ku wolności . Pamiętnik Teatralny. 73, 1 (mar. 2024), 9–13.