1.
Łapeta O. Zjawisko muzycznych idées fixes w twórczości kompozytorskiej Eugeniusza Morawskiego: w poszukiwaniu genezy i interpretacji. m [Internet]. 1 październik 2019 [cytowane 16 lipiec 2024];64(3):69-8. Dostępne na: https://czasopisma.ispan.pl/index.php/m/article/view/92