Łapeta, Oskar. „Zjawisko Muzycznych idées Fixes W twórczości Kompozytorskiej Eugeniusza Morawskiego: W Poszukiwaniu Genezy I Interpretacji”. Muzyka 64, no. 3 (październik 1, 2019): 69–89. Udostępniono czerwiec 25, 2022. https://czasopisma.ispan.pl/index.php/m/article/view/92.